T.C. TARIM Ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI /KKYDP 2022-2023 - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kasim 2022 Geli̇şmeler
KASIM 2022 GELİŞMELER
2 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Bedeli̇ Ödemeleri̇ni̇n Si̇gorta Pri̇mi̇nden İsti̇sna Tutulmasina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi
YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI
5 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Kasim 2022 Geli̇şmeler
KASIM 2022 GELİŞMELER
2 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Bedeli̇ Ödemeleri̇ni̇n Si̇gorta Pri̇mi̇nden İsti̇sna Tutulmasina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi
YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI
5 Aralık 2022

T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI /KKYDP 2022-2023

Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi /Kkydp 2022-2023

AMAÇ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin  81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dahilinde programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.

DESTEKLENECEK YATIRIM TÜRLERİ VE FAALİYETLER

EKONOMİK YATIRIMLAR

1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konusunda, yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular

a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

 • Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi
 • Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesi
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, süt toplama merkezleri
 • Arıcılık ürünlerinin işlenmesi

2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Modern seralar

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

 • Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması
 • Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırımlar
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımları
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yatırımları
 • Kültür mantarı üretim tesisleri
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri
 • Kanatlı kesimhanesi yatırımları

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 • Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için alet ve ekipmanlar
 • Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için alet ve ekipmanlar
 • Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar
 • Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar
 • Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanlar

5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

A GRUBU DESTEKLEMELER

1. Tarımsal (Bitkisel, Hayvansal, Su Ürünleri) Üretime Yönelik Makine Ekipman Alımları

B GRUBU DESTEKLEMELER

1. Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
 • Süt toplama merkezleri

2. Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)

3. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler, yağmur hasadı için jeomembran gölet, küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları)

 • Tarımsal üretime yönelik ahır ve ağıl yatırımları
 • Küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları
 • Kontrollü örtü altı tarım
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı
 • Yağmur hasadı için jeomembran gölet yapımı

4. Kültür Mantarı

5. Yenilenebilir Enerji Tesisleri

6. Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar

7. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

8. El Sanatları (Zanaatkârlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

9. İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları

10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları

11. Makine Parkları Yatırımları

12. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Ekonomik Yatırımlarda; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 7.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 4.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Ekonomik Altyapı Yatırımlarında; başvurular 5.000 Türk Lirası ile 1.000.000 Türk Lirası arasında başvuru sınıfına göre değişmektedir.

Yatırım Başvuru TürüHibeye Esas Üst LimitHibe Oranı
Yeni Tesis Başvuruları7.000.000 TL% 50
Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması5.000.000 TL% 50
Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon4.000.000 TL% 50
Ekonomik Altyapı Yatırımları A Grubu5.000 – 500.000 TL% 50
Ekonomik Altyapı Yatırımları B Grubu50.000 – 1.000.000 TL% 50

UYGUN HARCAMALAR

Program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri % 50 hibe desteği verilmektedir.

 • İnşaat işleri alım giderleri
 • Makine ekipman alım giderleri

PROGRAM KAPSAMINDAKİ İLLER

KKYDP’ da tüm Türkiye’de, yani 81 il bünyesinde başvuru yapılabilmektedir.  

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru sahibi olarak program kapsamındaki hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Tarihi                       : 09 Aralık 2022 – 10 Şubat 2023 Saat 23:59

Ekonomik Altyapı Yatırımları İçin Başvuru Tarihi        : 09 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 Saat 23:59

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…