YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi /Kkydp 2022-2023
T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI /KKYDP 2022-2023
5 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Ba/Bs Form Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Kaldiriliyor
BA/BS FORM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR
6 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi /Kkydp 2022-2023
T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI /KKYDP 2022-2023
5 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Ba/Bs Form Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Kaldiriliyor
BA/BS FORM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR
6 Aralık 2022

YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Yemek Bedeli̇ Ödemeleri̇ni̇n Si̇gorta Pri̇mi̇nden İsti̇sna Tutulmasina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi

2022/22 Sayılı SGK Genelgesi ile sigortalılara yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerle ilgili bilgi verilmiştir. Genelgede nakdi yemek yardımının yanı sıra yemek kartı, yemek çeki ve yemek kuponu gibi araçlarla ödenen yemek bedeline ilişkin uygulamanın nasıl olacağı açıklanmış olup günlük istisna tutarı aşan kısmın prime esas kazanca dahil edileceği belirtilmiştir.

1-Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi halinde uygulama

Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi halinde işverence ödenen yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecektir. Yemeğin işyerinde veya dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin üçüncü şahıslarla anlaşarak yemek hizmetini kendi işyerinde veya müştemilatında sunması halinde üçüncü şahıslara fatura karşılığı yapılan ödemeler de prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

İşyerinde yemek verilmemesi durumunda;

 • Sigortalılar için üçüncü kişilere nakden yapılan yemek ödemelerinde,
 • Sigortalılara nakit olarak verilen yemek ödemelerinde,
 • sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı ödenen yemek bedelinde,

Uygulamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:

2-İşverenlerce sigortalılar için üçüncü kişilere nakden yapılan yemek ödemelerinde uygulama

İşverenlerce sigortalılar için işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde üçüncü kişilere yemek bedeli adı altında fatura karşılığı nakden ödeme yapılması halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Örnek: A işyeri işvereni çalıştırdığı sigortalısı için B Lokantasından yemek hizmeti almak için anlaşmıştır. A işyeri işvereni ay içinde 22 gün fiilen çalışan sigortalı için B lokantasına 2022/Aralık ayı için fatura karşılığı 1.200,00 TL yemek bedeli ödemiştir. B lokantasından yemek hizmeti alan sigortalı için yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 • Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = Günlük İstisna Tutarı
 • Günlük İstisna Tutarı x Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı = Aylık İstisna Tutarı
 • Yemek Bedeli- Aylık İstisna Tutarı= Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Tutar
 • 215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı)
 • 51,01 x 22 Gün = 1.122,22 TL (İstisna Tutarı)
 • 1.200,00 TL – 1.122,22 TL = 77, 78 TL (Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli)

3- İşverenlerce sigortalılara nakit olarak verilen yemek bedelinde uygulama

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, sigortalılara yemek bedeli adı altında nakden yapılan ödemelerin günlük asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Örnek : A sigortalısına 2022/Aralık ayında 1.250,00 TL tutarında yemek bedeli ödenmiştir. Sigortalının ilgili ayda 22 gün fiilen çalıştığı göz önüne alındığında yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

 • 215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı)
 • 51,01 x 22 Gün = 1.122,22 TL (Aylık İstisna Tutarı)
 • 1.250,00 TL – 1.122,22 TL = 127,78 TL (Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli)

4- Sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı ödenen yemek bedellerine ilişkin uygulama

Sigortalılara ay içinde yemek bedeli olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. karşılığında yemek verilebilmektedir.

Bu kapsamda sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Örnek: A sigortalısı için 2022/Aralık ayında yemek kartına yemek bedeli adı altında 1.500,00 TL yüklenmiştir. Sigortalının ilgili ayda 22 gün fiilen çalıştığı varsayıldığında yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 • 215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı)
 • 51,01 x 22 Gün= 1.122,22 TL (Aylık İstisna Tutarı)
 • 1.500,00 TL – 1.122,22 TL = 377,78 TL (Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli)

Yemek Bedeline İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

 • Yemek kartlarının/çeklerinin/kuponlarının sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların sadece yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.
 • Yemek bedeli altında yapılan bu ödemelerde muvazaalı durum tespit edilmesi halinde Kurum prim kaybını işverenlerden gecikme zammı ve cezası ile tahsil edecektir.
 • Asgari ücretle çalışan sigortalılara işverenlerce yapılan yemek ödemeleri, asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekmektedir. Brüt asgari ücretin içerisine yemek bedeli tutarı dahil edilemeyecektir.