KASIM 2022 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkindaki̇ Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
1 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi /Kkydp 2022-2023
T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI /KKYDP 2022-2023
5 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkindaki̇ Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
1 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi /Kkydp 2022-2023
T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI /KKYDP 2022-2023
5 Aralık 2022

KASIM 2022 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Kasim 2022 Geli̇şmeler
VERGİ – DANIŞMANLIK 📝
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR! 
26 Kasım 2022 tarihli 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte; İstanbul Finans Merkezi hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak bu bölgede faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyetler kapsamında yürütmüş olduğu transit ticaret işlemlerinden sağladıkları kazancın %50’si Kurumlar Vergisinden istisna edilecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ
 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine istinaden yapılacak KDV iade taleplerine yeni bir zamanaşımı süresi getirilerek, istisnai işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade işlemlerinin yapılabileceği aksi halde bu süre içerisinde talep edilmemesi halinde iade talep edilemeyeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı önemli bir düzenleme yapılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRESİNE DİKKAT!
 İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmesi ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurulması zorunludur.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
1707 SİPARİŞ AR-GE 2022 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRILARININ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR YENİLİK YAŞANDI!

 1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1. dönem çağrılarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Yeşil Mutabakat kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularındaki projelerin tamamı için destek kararı verilmiştir.
Değerlendirme sürecinde ise önemli bir yenilik gerçekleştirilerek Geliştirilebilir Proje yaklaşımı oluşturulmuştur.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! 
Program kapsamında destek üst limitlerinde ve proje uygulama esaslarında birtakım değişiklikler yapılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TEYDEB DESTEK PROGRAMLARINDA DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI! 
TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, destek programlarında yer alan bazı destek üst limitlerinin artırıldığı açıklanmıştır. Açıklamada belirtilen yeni üst limitler 3 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında geçerli olacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI!
 
TÜBİTAK tarafından 2013 yılından itibaren her 2 yılda bir “TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları” çalışması hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Bu sene hazırlanan TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çalışmasında, “yeşil” ve “dijital” teknolojilere odaklanıldığı görülmektedir. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR!
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI TÜRKİYE GENELİNDE BAŞLADI! 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre SGK e-Tebligat Uygulaması 01.11.2022 tarihi itibariyle tüm illerde kullanıma açılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
 03.11.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2022/20 sayılı Genelgesiyle 01/12/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedelinin oranı açıklanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
RİSK VE MEVZUAT YÖNETİMİ ⚖️
ŞİRKETLERİN SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)  ile, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. maddesi çerçevesinde uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK! 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4.11.2022 tarihli ve 1648361 sayılı yazısı uyarınca, İhracat Genelgesi’nin “Türk Lirası İhracat” başlıklı 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında değişiklik yapılarak TÜRKİYE ile KKTC arasındaki ticarette artık TL’nin esas alınacağı belirtilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ! 
30 Kasım 2022 tarihli ve 6434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı ile eşik değerlerin usul ve esasları güncellenmiş olup Cumhurbaşkanı Kararı 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Karar uyarınca, halihazırda bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin eşik değerler 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER ARALIK AYI TAKVİMİ 
Aralık ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız