TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yemek Yardimi Si̇gorta İsti̇sna Tutarina İli̇şki̇n Sgk Genelgesi̇ Yayimlandi!
YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye-Kktc Arasindaki̇ Ti̇caret Artik Tl İle Yapilacak!
TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Yardimi Si̇gorta İsti̇sna Tutarina İli̇şki̇n Sgk Genelgesi̇ Yayimlandi!
YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye-Kktc Arasindaki̇ Ti̇caret Artik Tl İle Yapilacak!
TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK!
24 Kasım 2022

TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 2022-2023 Önceli̇kli̇ Ar-Ge Ve Yeni̇li̇k Konu Başliklari Yayimlandi!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Yapay Zekâ, İleri Malzeme, Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Motor Teknolojileri, Siber Güvenlik, Biyoteknolojik İlaç alanlarında Teknoloji Yol Haritaları hazırlanmıştır.  

Hazırlanan teknoloji yol haritalarının, Ar-Ge ve yenilik desteklerinde önceliklendirilmesinin yanı sıra, ilgili alanda çalışmalarını sürdüren üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel sektör, girişimciler, yatırımcılar ve araştırmacılara yön göstermesi hedeflenmiştir.

Tüm teknoloji yol haritalarının çıktılarıyla 218 Ar-Ge ve yenilik konusu oluşturulmuş ve TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları’nda yer almaktadır.

TÜBİTAK tarafından 2013 yılında itibaren her 2 yılda bir “TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları” çalışması hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. TÜBİTAK 2020-2021 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları’nda

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Tarım ve Gıda
 • Otomotiv
 • Enerji
 • Makine İmalat
 • Sağlık
 • Diğer Alanlar

olmak üzere 7 ana alandan ve her bir alan altında öncelikli teknoloji alanları ve bu alanlar altında ise Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları yer almaktaydı. Öncelikli Ar-Ge Yenilik konusunda o konu ile ilgili öncelikli ürün ve teknolojilerin teknoloji hazırlık seviyeleri ve odak konuları belirtilmekteydi.

Bu sene hazırlanan TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları çalışması, “yeşil” ve “dijital” teknolojilere odaklanıldığı görülmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın eşgüdümlü teknik desteği ile hazırlanan: 

 • Yapay Zekâ,
 • İleri Malzeme,
 • Büyük Veri ve Bulut Bilişim,
 • Motor Teknolojileri,
 • Siber Güvenlik,
 • Biyoteknolojik İlaç

6 yeni Teknoloji Yol Haritası çıktıları ile Ar-Ge ve Yenilik Konuları belirlenmiştir. TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları:

 • Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, 
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları,
 • Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları 

olmak üzere 3 ana bölümde toplam 264 öncelikli konudan oluşmaktadır. Yeni hazırlanan Öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında Yeşil Büyümeye ve Dijitalleşme konularının öne çıktığı görülmektedir.

Çalışmanın birinci bölümü “Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları”, bahse konu yeni dönem Teknoloji Yol Haritalarında yer alan:

 • İleri malzeme (51 Konu),
 • Yapay Zeka (29 Konu),
 • Biyoteknolojik İlaç (7 Konu),
 • Büyük Veri ve Bulut Bilim (35 Konu),
 • Motor teknolojileri (50 Konu),
 • Siber güvenlik (46 Konu)

öncelikli konulardan oluşmaktadır. Bu belirlenen her bir alan altında teknoloji konuları yer almaktadır. Teknoloji konuları altında ise “Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konusu”, Öncelikli Ürün ve Teknolojiler” ve “Projelerin Odaklanması Beklenen Yenilikçi Özellikler / Metrikler / Çalışmalar” başlıklarının detayları yer almaktadır.  

Ayrıca TÜBİTAK 2020-2021 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları’nda yer alan ancak güncelliğini koruyan “MEMS/NEMS ve Yarı İletken Teknolojileri” ve “İleri Fotonik ve Kuantum Teknolojileri” bu bölüm altında yer almaktadır.

İkinci ana bölüm olan “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları” bölümü ise ülkemiz 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefine ulaşmak ve Türkiye yeşil dönüşüm ve büyüme politikası doğrultusunda,

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik,
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi,
 • Temiz Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı,
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım,
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

olmak üzere 5 temada 33 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konusu belirlenmiştir. Belirlenen konular, sektörel anlamda gerek enerji verimliliğinin sağlanması gerekse üretim süreçlerinde yeşil teknolojilerin kullanımıyla verimlilik artışına etki edecek çığır açıcı teknolojileri içermektedir.

3 ana bölümün “Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları”nın ise başta kamu kurum/kuruluşları olmak üzere yenilik ekosistemi aktörleri tarafından TÜBİTAK’a resmi yazı yolu ile iletilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konu önerileri değerlendirilerek çalışmaya entegre edilmiştir. Bu bölümdeki alanlar ise;

 • Deprem Araştırmaları
 • Kimyasal ve Biyolojik Savunma
 • Bitkisel Kaynaklardan Değerli Kimyasallar
 • Ulusal Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi
 • Biyomedikal Ekipman Teknolojileri
 • Epidemiyolojik Çalışmalardır.

Teknoloji alanı bazında Ar-Ge ve yenilik konularına ulaşmak için, dokümanın ilk sayfasında yer alan 3 ana gruptan ilgilendiğiniz grubu seçebilirsiniz.  İlgili grubun sayfasında teknoloji alanları yer almaktadır.  İlgilendiğiniz teknoloji alanına tıklayarak, o teknoloji alanındaki tüm Ar-Ge ve yenilik konularının başlıklarına erişebilirsiniz.  İlgili başlığı tıkladığınızda Ar-Ge ve yenilik konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı bölüm gelecektir.

Sektörler bazında Ar-Ge ve yenilik konularına ulaşmak için, yine dokümanın ilk sayfasında “Sektörler Bazında Konular” bölümüne tıklayabilirsiniz.  Gelen sayfadan ilgilendiğiniz sektörü tıklayarak seçtiğinizde, o sektördeki tüm Ar-Ge ve yenilik konularının başlıklarına erişebilirsiniz.  İlgili başlığı tıkladığınızda Ar-Ge ve yenilik konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı bölüm gelecektir.

Ar-Ge ve yenilik konularının hedefleri, teknik açıklamaları, hedeflenen yenilikçi özellikler ve teknik metrikler, projelerde bir araya gelmesi beklenen disiplinler, tavsiye edilen iş birliği modeli ve yapılacak çalışmaların kapsadığı teknolojik hazırlık seviyesi aralığı konu sayfalarında yer almaktadır.

Tüm ekosistem paydaşlarıyla birlikte oluşturulan öncelikli 264 Ar-Ge ve yenilik konusuna aşağıdaki bağlantıda yer alan “etkileşimli doküman”ı indirerek ulaşabilirsiniz, indirmek için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…