TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 2022-2023 Önceli̇kli̇ Ar-Ge Ve Yeni̇li̇k Konu Başliklari Yayimlandi!
TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇nde Yürütülecek Transi̇t Ti̇caret İşlemleri̇nde %50 Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geli̇yor
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR
28 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 2022-2023 Önceli̇kli̇ Ar-Ge Ve Yeni̇li̇k Konu Başliklari Yayimlandi!
TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇nde Yürütülecek Transi̇t Ti̇caret İşlemleri̇nde %50 Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geli̇yor
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR
28 Kasım 2022

TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK!

Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye-Kktc Arasindaki̇ Ti̇caret Artik Tl İle Yapilacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4.11.2022 tarihli ve 1648361 sayılı yazısı uyarınca, İhracat Genelgesi’nin “Türk Lirası İhracat” başlıklı 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.

Değişiklik öncesi, ilgili madde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli birinci fıkrada belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak kabul edilebilir.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktaydı. 

İlgili değişiklik kapsamında, 05.12.2022’den itibaren düzenlenen ihracat beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlarda Türk Lirası kullanılması gerekmektedir.

Bahsi geçen İhracat Genelgesi’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Metine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…