YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teydeb Destek Programlarinda Destek Li̇mi̇tleri̇ Artirildi!
TEYDEB DESTEK PROGRAMLARINDA DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI!
21 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 2022-2023 Önceli̇kli̇ Ar-Ge Ve Yeni̇li̇k Konu Başliklari Yayimlandi!
TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Teydeb Destek Programlarinda Destek Li̇mi̇tleri̇ Artirildi!
TEYDEB DESTEK PROGRAMLARINDA DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI!
21 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 2022-2023 Önceli̇kli̇ Ar-Ge Ve Yeni̇li̇k Konu Başliklari Yayimlandi!
TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022

YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Yemek Yardimi Si̇gorta İsti̇sna Tutarina İli̇şki̇n Sgk Genelgesi̇ Yayimlandi!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2022/20 sayılı Genelgesiyle 01/12/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedelinin oranı açıklanmıştır.

Genelgeye göre; yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’i prime esas kazançtan istisna tutulacaktır.

01.12.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında 4/a sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 215,70 * %23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

4/a sigortalıların (hizmet akdine tabi çalışanların) 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

Sigorta İstisna Tutarı, Gelir Vergisi İstisna Tutarı ile Eşitlendi

09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 01.12.2022 tarihi itibariyle işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara ödenen, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…