TÜBİTAK'TAN ÖNEMLİ KARAR! COVID-19 SALGINI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA TEYDEB PROJELERİNE 3 AY EK SÜRE - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Alan Adi Uyuşmazliklari
ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI
10 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Sektörel Etki̇ Anali̇zi̇
COVID-19 SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
15 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Alan Adi Uyuşmazliklari
ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI
10 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Sektörel Etki̇ Anali̇zi̇
COVID-19 SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
15 Haziran 2020

TÜBİTAK’TAN ÖNEMLİ KARAR! COVID-19 SALGINI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA TEYDEB PROJELERİNE 3 AY EK SÜRE

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak'Tan Önemli̇ Karar! Covid-19 Salgini Nedeni̇yle Mücbi̇r Sebep Kapsaminda Teydeb Projeleri̇ne 3 Ay Ek Süre

TÜBİTAK-TEYDEB projesi yürüten ve 2020-1 döneminde faaliyetlerini çeşitli sebepler ile yürütmekte zorlanan veya geciken firmalar için önemli bir destek açıklanmıştır.

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında TEYDEB tarafından yürütülen tüm destek programları için mücbir sebep nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda en fazla üç (3) aya kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.

 • Proje başlama tarihi 30 Haziran 2020 ve öncesi olması ve proje bitiş tarihinin ise 1 Mart 2020 ve sonrası olması gerekmektedir.
 • Proje süresi 36 ay ve altında olan projelere ek süre verilecektir.
 • Ek süre verilmeyecek olup, ek sürenin kurum/kuruluş tarafından yazılı olarak TÜBİTAK’tan talep edilmesi gerekmektedir. 
 • Birden fazla projesi olan kurum/kuruluşların her proje için ayrı ayrı ek süre talep etmesi gerekmektedir. 
 • Ek süre yazısında üç (3) aydan fazla olmamak şartıyla talep edilen sürenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir
 • Daha önce proje kapsamında süre uzatımı alan kurum/kuruluşlar da ek süre talep edebileceklerdir. 
 • Ek süre verilen projelere ayrıca kurum/kuruluşun talep etmesi halinde uygulama esasları hükümlerine göre ayrıca süre uzatımı verilebilecektir. 
 • Ek süre, ilgili destek programının mevzuatında veya çağrı duyurusunda belirtilen toplam proje süresine eklenebilecektir.  (Örnek:1507 programında süresi 18 ay olan projeye 3 ay ek süre verilebilecek ve proje süresi 21 ay olabilecektir).
 • Verilen ek süre nedeniyle bütçe artış talepleri kabul edilmeyecektir. 
 • Uygulama Esaslarına göre sunulması gereken raporlar, ek süre nedeniyle oluşan yeni proje süresine göre uygulama esasları hükümleri çerçevesinde gönderilecektir. 
 • Çağrılı programlarda da benzer şekilde en fazla 3 aylık ek süre verilebilecektir. 
 • Ek süre verilen projeler için proje sözleşmesi yenilenmeyecektir.
 • Mücbir sebep nedeniyle verilen ek süreler teminat karşılığı transfer ödemesinde (ön ödeme) dikkate alınmayacaktır. 
 • “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında desteklenen projeler için ek süre verilmeyecektir. 

Ek süre, kuruluş adına ıslak imzalı/elektronik imzalı yazı ile talep edilecektir. Talep yazısı PRODİS’te kayıtlı kuruluş yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Yazının ekinde mutlaka güncel imza sirküleri fotokopisi de olacaktır.

Ek süre talebi ile ilgili yazının en geç 31 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar TÜBİTAK’a evrak girişi yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek, postada/kargoda yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…