TÜBİTAK’tan Sanayi Kuruluşları İçin Tematik Yeni Program - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501-1507 Programlarının 2023 Yılı 2. Çağrıları Açıldı
TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2023 Yılı 2. Çağrıları Açıldı
22 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Sgk Vi̇zi̇te Ekranina Sms Doğrulamasi İle Gi̇ri̇ş Ertelendi̇
SGK VİZİTE EKRANINA SMS DOĞRULAMASI İLE GİRİŞ ERTELENDİ
31 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501-1507 Programlarının 2023 Yılı 2. Çağrıları Açıldı
TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2023 Yılı 2. Çağrıları Açıldı
22 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Sgk Vi̇zi̇te Ekranina Sms Doğrulamasi İle Gi̇ri̇ş Ertelendi̇
SGK VİZİTE EKRANINA SMS DOĞRULAMASI İLE GİRİŞ ERTELENDİ
31 Ağustos 2023

TÜBİTAK’tan Sanayi Kuruluşları İçin Tematik Yeni Program

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak’tan Sanayi Kuruluşları İçin Tematik Yeni Program

Sanayinin Yeşil Dönüşümü için Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı – TEYDEB 1801

Koordinatörlüğü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yürütmesi TÜBİTAK TEYDEB tarafından yapılacak ve fonlaması ise Dünya Bankası kaynaklarıyla yapılan yeni bir program açıklanmıştır.

TÜBİTAK “Türkiye Sanayisinin Yeşil Dönüşümü” ve “Avrupa Yeşil Mutabakatı” normlarına uyumunun hızlanması için 1801 kodu ile “Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı”nı devreye almak için çalışmalarını tamamladı ve ilk duyurusunu çıktı. Dünya Bankası TÜBİTAK ve KOSGEB’in kullanması için 450 Milyon Dolarlık bir kaynak kullanımı sağlanacaktır. Bu kaynağın 250 milyon Doları KOSGEB kalan kısmı ise TÜBİTAK tarafından Ar-Ge projelerinin, Ar-Ge sonrası çalışmaların fonlanması ve mentörlük/uyum faaliyetlerinin finansmanı için kullanılacaktır.

Söz konusu çağrı “Sanayi Kuruluşlarının Yeşil İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi” başlıklı Bileşen 2 kapsamında değerlendirilmektedir ve 126,5 milyon Dolar’lık bir bütçeye sahiptir ve 6 yıl boyunca sürecektir. 

TÜBİTAK Dünya Bankası finansmanı ile yürüyecek yeni program için 1832 (Sanayide Yeşil Dönüşüm) ve 1833 (SAYEM Yeşil Dönüşüm) kodu ile iki çağrının planlamasını yapmaktadır. KOBİ, Büyük Ölçekli Kuruluş ayrımı yapılmaksızın tekil, ortaklı (1832) veya konsorsiyumlar (1833) ile çağrılara başvuru yapılacaktır. 

1832 çağrısı KOBİ ve büyük sanayi kuruluşlarının daha önce tamamladığı fonlu (TÜBİTAK, KOSGEB veya Uluslararası fonlar aracılığıyla) veya özkaynak projeleri kapsamından çıkmak, o projelerin devamı niteliğinde olmak ve ticarileşmemek şartıyla, THS 5 seviyesine ulaşan sonuçların, prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları açısından devamı için kullanılacaktır. THS 5 ile THS 9 arası faaliyetler destek kapsamına alınacaktır. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000 000 TL, büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL olacaktır. Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

1833 çağrısı ise SAYEM kapsamında “Yeşil Dönüşüm” temalı konsorsiyumların faaliyetlerinin destekleri için oluşturulmuştur. SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısında destek süresi en fazla 36 ay, konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL olarak uygulanacaktır. Kurulan konsorsiyumda sermaye şirketleri %50, kurumlar ise %100 desteklenecektir. Sermaye şirketleri için kalan %50, geri ödemeli faizsiz kredi şeklinde dizayn edilecektir. Projelerin ilerleyişine bağlı olarak bu kredi bir kısmı hibeye dönüştürülebilecektir. Kredi geri ödemeleri proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır. Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekmektedir. Konsorsiyumların genişlemesi ve kapsayıcı olması beklenen bir durum olacaktır. 

Her iki çağrıda henüz başvuruya açık değildir, takvim TÜBİTAK tarafından ilan edilecektir. 

Projelerin hazırlanması ve konsorsiyum kurma çalışmaları için Sistem Global Danışmanlık uzmanlarıyla irtibata geçiniz.    

Siz de Sistem Global Danışmanlık hizmetleri ile TÜBİTAK TEYDEB Projelerine başvurarak, finansmana erişebilirsiniz. Aşağıdaki butona tıklayarak ilgili sayfamızı ziyaret edebilir ve form doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…