ARALIK 2022 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşverene Asgari̇ Ücret Desteği̇ni̇n 400 Tl'Ye Yükselti̇lmesi̇ İçi̇n Çalişmalar Başlatildi!
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN 400 TL’YE YÜKSELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI!
6 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n İlave İndi̇ri̇m Kri̇terleri̇ Güncellendi̇!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN İLAVE İNDİRİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ!
10 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık İşverene Asgari̇ Ücret Desteği̇ni̇n 400 Tl'Ye Yükselti̇lmesi̇ İçi̇n Çalişmalar Başlatildi!
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN 400 TL’YE YÜKSELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI!
6 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n İlave İndi̇ri̇m Kri̇terleri̇ Güncellendi̇!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN İLAVE İNDİRİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ!
10 Ocak 2023

ARALIK 2022 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Aralik 2022 Geli̇şmeler
VERGİ – DANIŞMANLIK 📝
BOŞ FORM BA/FORM BS BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR!
03.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FİRMALARININ %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!
7263 Sayılı kanun ile getirilen %2 yatırım zorunluluğuna ilişkin ikincil bir mevzuat yayımlanmamış olmakla birlikte, 2021 yılı Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan edilen indirim/kazanç istisnası üzerinden %2 yatırım zorunluluğunun 31.12.2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA UYGULANAN KDV İSTİSNASI 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI! 
6583 sayılı 21/12/2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile makine ve teçhizat alımlarında uygulanan KDV istisnası 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! 
01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücret tutarı belli olmuştur. Yapılan açıklamada, net asgari ücretin 2023 yılı için 8.506,80 TL olduğu ve asgari ücrete kadar ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmama uygulamasının devam edeceği belirtilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
%2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİLDİRİMLERİNİZİ YAPTINIZ MI?
Bilindiği üzere, 01/01/2022 tarihinden itibaren beyan edilen yıllık beyanname üzerinden yararlanılan istisna/indirim tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri tarafından, bu tutarın %2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılmalıdır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE ÇALIŞAN BİLİŞİM PERSONELLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK UYGULANACAK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29.12.2022 tarihinde açıkladığı bilgi teknolojilerine yönelik 7 maddelik destek paketi ile birlikte; Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan bilişim personelleri için Uzaktan Çalışma oranının %100 olarak uygulanacağı duyurulmuştur.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP) 2022-2023 DÖNEMİ BAŞVURULARI AÇILDI!
Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım faaliyetlerinin destekleneceği KKYDP başvuruya açıldı! 81 ilden yapılabilecek başvurularda gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dahilinde programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TSE’DEN ALINACAK BELGE VE HİZMETLERE %80 ORANINDA DESTEK!
KOSGEB, İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde KOBİ’lere Belgelendirme, Test ve Analiz desteği kapsamında, üst limiti 300 bin TL olmak üzere TSE’den alınacak belge ve hizmetlerde %80 oranında destek verecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJELERE 2.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
KOSGEB KOBİGEL Destek Programı kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 3 adet proje teklif çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında; dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi, KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması, modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
KOSGEB YURT DIŞI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!
Çağrı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin; uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması, ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TÜRK BİLİŞİM SEKTÖRÜNE MÜJDE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji ve bilişim sektörünü desteklemek adına 7 önemli müjde açıkladı.

👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI!
Genelgede nakdi yemek yardımının yanı sıra yemek kartı, yemek çeki ve yemek kuponu gibi araçlarla ödenen yemek bedeline ilişkin uygulamanın nasıl olacağı açıklanmış olup günlük istisna tutarı aşan kısmın prime esas kazanca dahil edileceği belirtilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
ENERJİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI!
09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı kanunun geçici 1’inci maddesinde belirtilen, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerini kapsayan enerji yardımı ödemelerinin çalışanların sigorta priminden istisna tutulmasının usul ve esasları SGK’nın 2022/26 sayılı genelgesinde açıklanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
EYT’DE YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Kamuoyunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, yaş şartının olmadığını ifade etti.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
  
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 YILINDA DEVAM EDECEK!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Komisyonun kararında öne çıkanlar günlük asgari ücretin tespiti ile asgari ücret desteğinin 2023 yılında devam etmesi olmuştur.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
İŞVERENLERİN EN ÇOK YARARLANDIĞI SGK PRİM TEŞVİKİ
2023 YIL SONUNA KADAR UZATILDI!

32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin (6111 teşviki) uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
2023 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI AÇIKLANDI!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından, 2023 yılı için ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İHRACAT VE ULUSLARARASI BÜYÜME 🌍
TÜRKİYE’NİN HİZMET İHRACATI KARNESİ
Hizmet sektörlerinde yıllara yayılan deneyim ile Türkiye önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Hizmet sektörü küresel gayri safi hasıla üzerinde imalat sektörünün yarattığı katma değerin oldukça üzerinde bir katkı sağlamaktadır. 2021 yılında 57.5 milyar ABD doları değerinde gerçekleşen hizmet ihracatının, 2022 yılı sonunda %63 oranında artarak 90 milyar ABD dolarına yükseltilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin en önemli partnerleri AB ülkeleridir. AB ülkelerine geçtiğimiz yıl yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER OCAK AYI TAKVİMİ 
Ocak ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>