AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN İLAVE İNDİRİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Aralik 2022 Geli̇şmeler
ARALIK 2022 GELİŞMELER
6 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 01.01.2023 Tari̇hi̇nden Önce Alinan Yatirim Teşvi̇k Belgeleri̇nde İlave Gümrük Vergi̇si̇ Uygulanmayacaktir!
01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAKTIR!
11 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Aralik 2022 Geli̇şmeler
ARALIK 2022 GELİŞMELER
6 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 01.01.2023 Tari̇hi̇nden Önce Alinan Yatirim Teşvi̇k Belgeleri̇nde İlave Gümrük Vergi̇si̇ Uygulanmayacaktir!
01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAKTIR!
11 Ocak 2023

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN İLAVE İNDİRİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n İlave İndi̇ri̇m Kri̇terleri̇ Güncellendi̇!

6652 sayılı 09/01/2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi kriterleri yeniden düzenlenmiştir.

Yeni düzenleme ile birlikte; İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi kriterlerinde yer almayan “Tasarım Merkezi” ifadesi tüm başlıklarda kriterlere ilave edilmiştir.

Böylece, 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulunda yer alan İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi sağlama kriterleri yürürlükten kaldırılarak 6652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde yer alan kararla birlikte “Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31/12/2028 tarihine kadar, 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır” denilmiştir.

İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi Sağlama Kriterleri Aşağıdaki Gibidir:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız>>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…