İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN 400 TL'YE YÜKSELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
2023 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
5 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Aralik 2022 Geli̇şmeler
ARALIK 2022 GELİŞMELER
6 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
2023 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
5 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Aralik 2022 Geli̇şmeler
ARALIK 2022 GELİŞMELER
6 Ocak 2023

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN 400 TL’YE YÜKSELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI!

Sistem Global Danışmanlık İşverene Asgari̇ Ücret Desteği̇ni̇n 400 Tl'Ye Yükselti̇lmesi̇ İçi̇n Çalişmalar Başlatildi!

Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ile Haziran dönemleri arasında uygulanması için kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifte geçen yılın Temmuz ile Aralık aylarında sigortalı başına günlük 3,33 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2023 yılı Ocak itibariyle günlük 13,33 TL olarak belirtildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinin içerisinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenecek geçici 93. madde ile asgari ücret desteğinin 2023 yılının ilk altı aylık döneminde günlük 13,33 TL, aylık 399,9 TL olarak uygulanması da yer almaktadır.

Kanun teklifinin 4. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenecek Geçici Madde 93 aşağıdaki şekildedir;

“GEÇİCİ MADDE 93-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollan hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak ilâ Haziran aylan/dönemi için günlük 13,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2022 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kanun teklifinin yasalaşmasının akabinde uygulamanın usul ve esaslarına yönelik duyuru çıkılacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…