DEPREM BÖLGESİNDE OHAL VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ocak 2023 Geli̇şmeler
OCAK 2023 GELİŞMELER
3 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Doğal Afet Halleri̇nde Yapilan Bağiş Ve Yardimlarin Vergi̇sel Durumu
DOĞAL AFET HALLERİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL DURUMU
8 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Ocak 2023 Geli̇şmeler
OCAK 2023 GELİŞMELER
3 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Doğal Afet Halleri̇nde Yapilan Bağiş Ve Yardimlarin Vergi̇sel Durumu
DOĞAL AFET HALLERİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL DURUMU
8 Şubat 2023

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇nde Ohal Ve Mücbi̇r Sebep İlan Edi̇ldi̇

8.2.2023 tarih itibariyle üç ay süreyle on ilde OHAL ilan edildi. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında on ilde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile OHAL İlan Edildi

8.2.2023 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Anayasanın 119 uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 2’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre;

 • Adana
 • Adıyaman
 • Diyarbakır
 • Gaziantep
 • Hatay
 • Kahramanmaraş
 • Kilis
 • Malatya
 • Osmaniye
 • Şanlıurfa

İllerinde 8.2.2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yukarıda ifade edilen 10 ilde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

 • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
 • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,
 • Deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 02.10.2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin kuruluşundan globalleşmesine kadar her adımda sizinle birlikte yürüyoruz…