EYLÜL 2023 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 15510 Si̇gorta Pri̇m Teşvi̇ki̇nden Sadece Eyt'Li̇ler Faydalanabi̇lecek
15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT’LİLER FAYDALANABİLECEK
25 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Neden Dubai̇’de İş Yapmalisiniz?
NEDEN DUBAİ’DE İŞ YAPMALISINIZ?
9 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık 15510 Si̇gorta Pri̇m Teşvi̇ki̇nden Sadece Eyt'Li̇ler Faydalanabi̇lecek
15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT’LİLER FAYDALANABİLECEK
25 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Neden Dubai̇’de İş Yapmalisiniz?
NEDEN DUBAİ’DE İŞ YAPMALISINIZ?
9 Ekim 2023

EYLÜL 2023 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Eylül 2023 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
REESKONT FAİZ ORANLARI YÜKSELTİLDİ
28 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkındaki Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %30,75
Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75
olarak yeniden belirlenmiştir.
 
1 Eylül’den bu yana reeskont işlemlerinde oran %25,75, avans işlemlerinde oran ise %26,75 olarak uygulanıyordu.
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT’LİLER FAYDALANABİLECEK
Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinde beş puanlık indirim sağlayan 15510 teşvikinden 08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup emeklilik için yaş dahil tüm şartları sağlayanların yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda oluşan tereddüte ilişkin SGK genel yazı yayımlamıştır.
 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
MEVZUAT VE RİSK YÖNETİMİ ⚖️
YARGITAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE ”İHBAR TAZMİNATI” KARARI
Günümüz iş dünyasının en sık rastlanan uyuşmazlıkları, İşçi ve işveren arasında doğmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki menfaat çatışmaları nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar genellikle işe iade ve işçilik alacakları çevresinde toplanmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatı farkı ödenmesine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.
 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
Ekim ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>