15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT'LİLER FAYDALANABİLECEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yargitaydan Emsal Ni̇teli̇ği̇nde ‘’İhbar Tazmi̇nati’’ Karari
YARGITAYDAN EMSAL NİTELİĞİNDE ‘’İHBAR TAZMİNATI’’ KARARI
19 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Eylül 2023 Geli̇şmeler
EYLÜL 2023 GELİŞMELER
9 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık Yargitaydan Emsal Ni̇teli̇ği̇nde ‘’İhbar Tazmi̇nati’’ Karari
YARGITAYDAN EMSAL NİTELİĞİNDE ‘’İHBAR TAZMİNATI’’ KARARI
19 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Eylül 2023 Geli̇şmeler
EYLÜL 2023 GELİŞMELER
9 Ekim 2023

15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT’LİLER FAYDALANABİLECEK

Sistem Global Danışmanlık 15510 Si̇gorta Pri̇m Teşvi̇ki̇nden Sadece Eyt'Li̇ler Faydalanabi̇lecek

Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinde beş puanlık indirim sağlayan 15510 teşvikinden 08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup emeklilik için yaş dahil tüm şartları sağlayanların yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda oluşan tereddüte ilişkin SGK genel yazı yayımlamıştır.

22.09.2023 tarihli 80971419 sayılı SGK Genel Yazısında oluşan tereddüte ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verilmiştir:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünden alınan 13.09.2023 tarihli ve 2458737 sayılı yazıda; ilgili maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi söz konusu prim teşvikinin getiriliş amacının 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 95 inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğunun açıkça ifade edildiği, söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu, 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sigorta prim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.”

Sadece EYT’liler Yararlanacak

SGK Genel Yazısı uyarınca 15510 SGDP teşvikinden sadece gerekli koşulları sağlayan EYT’li emekliler yararlanacaktır. 08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup sigortalılık ve prim günü şartlarının yanı sıra yaş şartını da sağlayanlar bu teşvikten yararlanamayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…