EVDEN ÇALIŞACAK TEKNOPARK VE AR-GE/TASARIM MERKEZİ FİRMALARININ DİKKATİNE! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi̇ Uzatildi
GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
18 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Covi̇d-19 Ekonomi̇ Tedbi̇r Paketi̇ Açiklandi
COVİD-19 EKONOMİ TEDBİR PAKETİ AÇIKLANDI
19 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi̇ Uzatildi
GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
18 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Covi̇d-19 Ekonomi̇ Tedbi̇r Paketi̇ Açiklandi
COVİD-19 EKONOMİ TEDBİR PAKETİ AÇIKLANDI
19 Mart 2020

EVDEN ÇALIŞACAK TEKNOPARK VE AR-GE/TASARIM MERKEZİ FİRMALARININ DİKKATİNE!

Sistem Global Danışmanlık Evden Çalişacak Teknopark Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarinin Di̇kkati̇ne!

Teknopark ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi firmaları, teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilmesi için personelin çalışmalarını fiziki olarak tanimli alanlarda ve gerekcelendirilen disarida gecirilen sure kapsaminda beyanları ile tesvige konu edilmekteydi. 15 Mart 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyuru olarakTeknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personelinin Nisan ayı sonuna kadar evden çalışabilmesinin önü açıldığını açıklamıştı. Teknopark ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi firmaları, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına COVİD-19 olarak beyan etmesi halinde muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanabilecegi açıklanmıştır. Disarida gecirilen sure kapsaminda beyanda bulunmayan firmalar teşvik ve muafiyetlerden  yararlanamayacaktir.

Sistem Global Danışmanlık Evden Çalişacak Teknopark Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarinin Di̇kkati̇ne!
Sistem Global Danışmanlık Evden Çalişacak Teknopark Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarinin Di̇kkati̇ne!

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…