BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇nde Yürütülecek Transi̇t Ti̇caret İşlemleri̇nde %50 Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geli̇yor
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR
28 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkindaki̇ Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
1 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇nde Yürütülecek Transi̇t Ti̇caret İşlemleri̇nde %50 Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geli̇yor
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR
28 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkindaki̇ Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
1 Aralık 2022

BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Bağimsiz Deneti̇mde Eşi̇k Değerler Güncellendi̇!

BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ

30 Kasım 2022 tarihli ve 6434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı ile eşik değerlerin usul ve esasları güncellenmiş olup Cumhurbaşkanı Kararı 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Karar uyarınca, halihazırda bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin eşik değerler 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

İlgili Cumhurbaşkanı Kararının 3. Maddesi bağımsız denetime tabi olan şirketlerin karşılayacağı usul ve esasları belirlemiş olup şartlar şu şekildedir,

 • Kararın ekindeki (I) sayılı listede belirtilen şirketler (Örn, Yatırım kuruluşları, Değerleme kuruluşları, Bankalar, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Varlık yönetim şirketleri) herhangi bir ölçüte tabi olmaksızın bağımsız denetime tabidir.
 • Halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
  1. Aktif toplamı 30 milyon TL,
  2. Yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL,
  3. Çalışan sayısı 50 kişi, olan şirketler
 • Kararın ekindeki (II) sayılı listede belirtilen şirketler (Örn, sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına ait olanlar) için ise eşik değerler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
  1. Aktif toplamı 60 milyon TL,
  2. Yıllık net satış hasılatı 80 milyon TL,
  3. Çalışan sayısı 100 kişi, olan şirketler
 • Yukarıda belirtilen kapsamlarda olmayan şirketler için, ki bu şirketler uygulamada geneli kapsamaktadır, eşik değerler ise aşağıdaki şekildeki gibi güncellenmiştir.
  1. Aktif toplamı 75 milyon TL
  2. Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL
  3. Çalışan sayısı 150 kişi, olan şirketlerden yukarıda belirtilen üç ölçütten en az ikisini aşan şirketler bağımsız denetime tabi şirket statüsüne getirilmiştir.

Kapsam Dışında Tutulan Şirketler

Bültene konu Cumhurbaşkanı Kararı her ne kadar bağımsız denetime tabi şirket olmanın eşiğini değiştirmiş ise de bazı şirketler kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre kapsam dışında tutulan şirketler aşağıdaki gibidir:

 • Kararın (I) numaralı ekli listesinde yer alan şirketler hariç olmak üzere 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna tabi olan şirketler,
 • Kararın (I) numaralı ekli listesi ile (II) sayılı listenin 5(b) kısmında belirtilen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az %50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,
 • BDDK tarafından tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye sürecin TMSF tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketleri.

Uygulamaya İlişkin Esaslar

İlgili karar ile birlikte eşik değerlere tabi şirketler, kararın 3. Maddesinde ayrı ayrı şirket türleri için belirtilen üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde gelecek hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır. Aynı zamanda bağımsız denetime tabi olan bir şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisinin eşik değeri altında kaldığı veya üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin %20 veya daha fazla oranda altında kaldığı halde gelecek hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olmayacaktır.

Önemli olan bir diğer husus ise eşik değerlerin aşılıp aşılmadığına ilişkin yapılacak belirlemenin hangi usul doğrultusunda gerçekleştirileceğidir. Karara göre bir şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından son iki yılına ait finansal tabloları, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır. Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile birlikte dikkate alınacağı unutulmamalıdır.

Tebliğe ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…