İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye-Kktc Arasindaki̇ Ti̇caret Artik Tl İle Yapilacak!
TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Bağimsiz Deneti̇mde Eşi̇k Değerler Güncellendi̇!
BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ!
30 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye-Kktc Arasindaki̇ Ti̇caret Artik Tl İle Yapilacak!
TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARET ARTIK TL İLE YAPILACAK!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Bağimsiz Deneti̇mde Eşi̇k Değerler Güncellendi̇!
BAĞIMSIZ DENETİMDE EŞİK DEĞERLER GÜNCELLENDİ!
30 Kasım 2022

İSTANBUL FİNANS MERKEZİNDE YÜRÜTÜLECEK TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE %50 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GELİYOR

Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇nde Yürütülecek Transi̇t Ti̇caret İşlemleri̇nde %50 Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geli̇yor

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun getirmiş olduğu istisna ve muafiyetleri daha önce yayımlamış olduğumuz bültenler ile sizlere duyurmuştuk.

26 Kasım 2022 tarihli 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte; İstanbul Finans Merkezi   hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak bu bölgede faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyetler kapsamında yürütmüş olduğu transit ticaret işlemlerinden sağladıkları kazancın %50’si Kurumlar Vergisinden istisna edilmektedir.

 Söz konusu 7421 sayılı kanunun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir;

MADDE 20- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si,

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz >> https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-1.htm

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…