KISA ÇALIŞMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TÜM BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLENEREK YAPILACAKTIR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İcra Ve İflas Taki̇pleri̇ni̇n Durdurulmasi Kapsaminda Maaş Haci̇zleri̇ni̇n Durumu
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KAPSAMINDA MAAŞ HACİZLERİNİN DURUMU
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Gekap Beyanname Verme Süreleri̇ Deği̇şti̇
GEKAP BEYANNAME VERME SÜRELERİ DEĞİŞTİ
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık İcra Ve İflas Taki̇pleri̇ni̇n Durdurulmasi Kapsaminda Maaş Haci̇zleri̇ni̇n Durumu
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KAPSAMINDA MAAŞ HACİZLERİNİN DURUMU
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Gekap Beyanname Verme Süreleri̇ Deği̇şti̇
GEKAP BEYANNAME VERME SÜRELERİ DEĞİŞTİ
23 Mart 2020

KISA ÇALIŞMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TÜM BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLENEREK YAPILACAKTIR

Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Talepleri̇ Elektroni̇k Ortamda Tüm Bi̇lgi̇ Ve Belgeler Başvuruya Eklenerek Yapilacaktir
 
İşkur internet sitesinde Kısa Çalışma Ödeneğinin elektronik ortamda nasıl talep edilebileceğine ilişkin bilgi yayımlanmıştır. Buna göre 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklüleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeler gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir. Başvuruların değerlendirmesi Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak olup değerlendirmelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

• Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
• İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
• Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
• İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
• Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlık İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumun İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
• Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona erecektir.
• Bakanlığın önceki uygulamalarında ilgili bilgi ve belgelerin Bakanlığı müfettiş incelemesi esansında sunulabilmesine imkanı sağlamışken, yeni uygulamada formda açıkça tüm bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte elektronik posta ile gönderilmesi talep etmektedir. Başvuruların işleme girmesi için eksiksiz bilgi ve belge temini önemlidir.
Kısa Çalışma Ödeneğine ilişikin İşkur formlarına ve ilgili elektronik posta adreslerine "https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/" sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz...