ŞUBAT 2024 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Dövi̇zle Ödeme Yasağina Bazi İsti̇snalar Geti̇ri̇ldi̇!
DÖVİZLE ÖDEME YASAĞINA BAZI İSTİSNALAR GETİRİLDİ!
29 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik İle Türki̇ye, Moderni̇ze Edi̇lmi̇ş Bi̇r Ti̇caret Anlaşmasina İli̇şki̇n Görüşmelere Başladi!
BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
18 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Dövi̇zle Ödeme Yasağina Bazi İsti̇snalar Geti̇ri̇ldi̇!
DÖVİZLE ÖDEME YASAĞINA BAZI İSTİSNALAR GETİRİLDİ!
29 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik İle Türki̇ye, Moderni̇ze Edi̇lmi̇ş Bi̇r Ti̇caret Anlaşmasina İli̇şki̇n Görüşmelere Başladi!
BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
18 Mart 2024

ŞUBAT 2024 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Şubat 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP) BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR! 
28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamına istinaden, Ocak 2024 Vergilendirme Döneminden itibaren sistemsel kontrollerin yapılması için Beyanname Düzenleme Programı BDP’de değişiklikler olmuştur.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan önemli değişiklikleri sizler için derledik.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ!
10/2/2024 tarih  ve VUK -164/2024- 2  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Sirküleri ile  vergi  kesintisi yapmakla  sorumlu  tutulanlar  tarafından  verilmesi  gereken  Katma  Değer  Vergisi Beyannameleri  bakımından  bu  beyannamelerinin  verilme  ve  bu  beyannameler  üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2024 yılı için 12.880.000,00 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.
2024 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın matrahı ve değerli konut vergisiyle alakalı hususları sizler için derledik.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
TÜBİTAK 1832 VE 1833 ÇAĞRILARI YENİDEN AÇILIYOR!
Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde, 2023 yılında başlatılan 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833-SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrılarına 2024 yılında devam edilecektir. Bu doğrultuda, 2024 yılında 3 adet 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 2 adet 1833-SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısının açılması planlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK!
Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumluluk Ticaret Bakanlığınca Desteklenecek!
23.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8191 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre “Yeşil Mutabakat” çerçevesinde alınacak danışmanlıklar 10.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği olarak yayınlanan projenin destek oranı ise %50 olarak açıklandı. Projenin detayları ise yayınlanacak genelge ile belli olacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler için FOSTER PROJESİ FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI açıldı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2024 YILINDA 700 TL OLDU!
25.01.2024 tarihinde mecliste kabul edilen ve 03.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile asgari ücret desteği 2024 yılında sigortalı başına 700 TL olarak uygulanacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
MEVZUAT VE RİSK YÖNETİMİ ⚖️
DÖVİZLE ÖDEME YASAĞINA BAZI İSTİSNALAR GETİRİLDi!
İlgili tebliğ uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilmekte iken, anılan Tebliğ’de 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklikle, ödemelerin TL cinsinden yapılması ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmişti.
28.02.2024 tarihinde Tebliğ’de yapılan son değişiklikle işbu sözleşmeler kapsamında ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirmeleri ve kabul edilmeleri zorunluluğuna bazı istisnalar getirilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINIZI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
İlgili kanun maddeleri uyarınca anonim şirketlerin ve limited şirketlerin her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç (3) ay içinde (en geç 31 Mart) olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Eğer olağan genel kurul toplantılarınızı gerçekleştirmediyseniz, ileride yöneticilere hukuki sorumluluklar doğurmaması adına asgari gündem maddelerini içeren olağan genel kurul toplantılarınızı gerçekleştirmenizi hukuken önerdiğimizi belirtmek isteriz.

• Olağan genel kurul toplantılarının bu süreler içinde yapılmaması halinde hangi yaptırımlar uygulanabilir?
• Toplantılarda görüşülmesi gereken asgari gündem maddeleri nelerdir?
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER MART AYI TAKVİMİ
Mart ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>