BA/BS FORM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yemek Bedeli̇ Ödemeleri̇ni̇n Si̇gorta Pri̇mi̇nden İsti̇sna Tutulmasina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi
YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI
5 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye'De Hi̇zmet İhracati Durum Değerlendi̇rmesi̇
TÜRKİYE’DE HİZMET İHRACATI DURUM DEĞERLENDİRMESİ
6 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Bedeli̇ Ödemeleri̇ni̇n Si̇gorta Pri̇mi̇nden İsti̇sna Tutulmasina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi
YEMEK BEDELİ ÖDEMELERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN İSTİSNA TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI
5 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye'De Hi̇zmet İhracati Durum Değerlendi̇rmesi̇
TÜRKİYE’DE HİZMET İHRACATI DURUM DEĞERLENDİRMESİ
6 Aralık 2022

BA/BS FORM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR

Sistem Global Danışmanlık Ba/Bs Form Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Kaldiriliyor
  • Alış faturalarının tamamını elektronik ortamda düzenleyen mükelleflerin Form BA bildirimini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
  • Satış faturalarının tamamını elektronik ortamda düzenleyen mükelleflerin Form BS bildirimini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
  • Alış ve Satış faturalarını aynı zamanda kâğıt ortamda düzenlemekle birlikte, ilgili ayda elektronik ve kâğıt ortamda düzenlenen fatura toplamı belirlenen haddi aşmıyorsa (2022 için KDV hariç 5.000-TL) Form BA-Form BS bildirimi yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Düzenleme 2023 Ocak Ayına ilişkin bildirimlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ tam metnine buradan ulaşabilirsiniz >> https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-3.htm

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…