TÜRKİYE'DE HİZMET İHRACATI DURUM DEĞERLENDİRMESİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ba/Bs Form Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Kaldiriliyor
BA/BS FORM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR
6 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Tse’den Alinacak Belge Ve Hi̇zmetlere %80 Oraninda Destek!
TSE’DEN ALINACAK BELGE VE HİZMETLERE %80 ORANINDA DESTEK!
13 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Ba/Bs Form Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Kaldiriliyor
BA/BS FORM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILIYOR
6 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Tse’den Alinacak Belge Ve Hi̇zmetlere %80 Oraninda Destek!
TSE’DEN ALINACAK BELGE VE HİZMETLERE %80 ORANINDA DESTEK!
13 Aralık 2022

TÜRKİYE’DE HİZMET İHRACATI DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye'De Hi̇zmet İhracati Durum Değerlendi̇rmesi̇

Türkiye başta turizm ve taşımacılık olmak üzere birçok hizmet sektöründe sağladığı yüksek ihracat artışıyla diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrışmış ve 2021 yılını %62 artışla 57.5 milyar dolar hizmet ihracatı ile kapatmıştır. Hizmet ticareti fazlası %131 artışla 26.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda istikrarlı bir ihracat artışı gösteren yazılım ve bilişim hizmetleri sektörü ise katma değerli bir sektör olarak değerlendirilmektedir ve %21 ihracat artışı ile 2.5 milyar doların üstünde bir pazar oluşturmuştur. İlerleme kaydetmesi beklenen bir diğer sektör ise %57 ihracat artışı sağlayarak yaklaşık 600 milyon dolar ihracat gerçekleştiren finansal hizmetleri sektörüdür. 

Hizmet İhracatçıları Birliği, hazırlanan teşviklerle 5 yıl içerisinde 15 milyar ABD doları ihracat hedeflendiğini belirtmiştir. HİB’in hazırladığı ve yayınladığı verilere göre telekomünikasyon sektöründe 2.5 milyar ABD doları, sektörel yazılım sektöründe 2 milyar ABD doları, oyun sektöründe 5 milyar ABD doları, finansal teknolojiler alanında 2.5 milyar ABD doları ve savunma sanayinde 2.5 milyar ABD doları ihracata ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca hazırlanan teşviklerle 2030 yılına kadar 15 milyar ABD doları değerinde hizmet ihracatı hedeflenmektedir.

Türkiye’nin hizmet ihracatında toplam ihracatın %28.2’si Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşmiştir. Hizmet ihracatında %11.9’luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada %10,8’lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %5.5’lik payla Birleşik Krallık yer almıştır. Bu noktada, AB ülkelerine geçtiğimiz yıl yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir.

Globale bakıldığında ise 2023 yılı sonuna kadar en hızlı büyüyecek sektörün yazılım hizmetleri olması beklenmektedir. Buna göre, 2021 yılını 529,03 milyar ABD doları ile kapatan yazılım hizmetleri harcamalarının 2023 yılı sonunda 754.8 milyar ABD doları hacme; BT hizmetlerinin ise 1,37 trilyon ABD doları hacme erişmesi öngörülmektedir. ABD (%36), AB (%15,2) ve Çin (%11,6), global yazılım-bilişim harcamalarından en yüksek pay alan üç bölgedir.

Yapılan araştırmalara göre son yıllarda hizmet ihracatı yapan sektörler -özellikle yazılım alanında- yurtdışında yapılanmaya başlamışlardır. Yaklaşık 400 firmanın baz alındığı bir çalışmada ağırlıklı bölümün yurtdışında ofisi vb. yapılarının olmadığını belirtilirken, yurtdışında ofise sahip olduğu belirtilenlerin oranı yaklaşık %30 ile sınırlı kalmıştır. Buna karşılık yurtdışında ofisi bulunan firmaların gelirlerinin yarısını ihracattan elde etmeleri yurtdışı yapılanmasının önemi vurgulamaktadır. Yurtdışında ofisi olan firmaların toplam cirosu içerisinde ihracatın payı %48, yurtdışında ofisi olmayanların ise %18 olarak saptanmıştır. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya özelikle yazılım sektörünün mevcut pazarlarından olup hedef pazarlarda da yer almaktadırlar. Kanada ve Körfez ülkeleri ise diğer önde gelen mevcut pazarları oluştururken; Japonya, İtalya ve Fransa’nın da gelecekte hedef pazarları oluşturacağı düşünülmektedir.

Söz konusu ülkeler değerlendirildiğinde Almanya’daki bürokratik engeller sebebiyle ABD ve Birleşik Krallık’ta yapılanmak nispeten daha kolaydır. ABD, dünyadaki en gelişmiş, likit, esnek ve verimli finansal piyasalara ev sahipliği yapsa da Birleşik Krallık’ta gerek iş yapma kolaylığı gerekse yapılanmak için sermaye şartının olmaması ve vergi durumları bu noktada ülkeye avantaj sağlamaktadır. Ayrıca Londra, dünyanın en önemli finans merkezlerinden olup AR-GE, inovasyon ve teknoloji ağı oldukça geniştir. Bu sebeple firmalar şirket kurmak için Birleşik Krallık’a yönelmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…