DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Tanimi Yönetmeli̇ği̇ Güncellendi̇!
KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ!
25 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık 7440 Sayili Yapilandirma Başvuru Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi!
7440 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!
26 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Tanimi Yönetmeli̇ği̇ Güncellendi̇!
KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ!
25 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık 7440 Sayili Yapilandirma Başvuru Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi!
7440 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!
26 Mayıs 2023

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ İşyerleri̇ni̇n Sgk’ya Belge Ve Beyanname Verme Süreleri̇ Uzatildi!

Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine dair duyuru yayımlandı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerinin 06.02.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.08.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…