KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Destek Programi 2023 Yili 1. Dönem Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
24 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ İşyerleri̇ni̇n Sgk’ya Belge Ve Beyanname Verme Süreleri̇ Uzatildi!
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI!
25 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Destek Programi 2023 Yili 1. Dönem Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
24 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ İşyerleri̇ni̇n Sgk’ya Belge Ve Beyanname Verme Süreleri̇ Uzatildi!
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI!
25 Mayıs 2023

KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Tanimi Yönetmeli̇ği̇ Güncellendi̇!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellendi. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 500 milyon TL’ye çıkartıldı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu kapsamda;

Yıllık çalışan sayısı 250’den az, net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL ‘yi aşmayan şirketler KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanabileceklerdir.

     🔸 Mikro İşletme: Yıllık çalışan sayısı 10 kişinin altında ve net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon TL’’yi aşmayan,

     🔸 Küçük İşletme: Yıllık çalışan sayısı 50 kişinin altında  ve  net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL’yi aşmayan,

     🔸 Orta Büyüklükteki İşletme: Yıllık çalışan sayısı  250 kişinin altında ve  net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL’yi aşmayan şirketleri kapsayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…