7440 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ İşyerleri̇ni̇n Sgk’ya Belge Ve Beyanname Verme Süreleri̇ Uzatildi!
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI!
25 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 İlk Çeyrek Türki̇ye Diş Ti̇caret Veri̇leri̇ Değerlendi̇rmesi̇
2023 İLK ÇEYREK TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ
31 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ İşyerleri̇ni̇n Sgk’ya Belge Ve Beyanname Verme Süreleri̇ Uzatildi!
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI!
25 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 İlk Çeyrek Türki̇ye Diş Ti̇caret Veri̇leri̇ Değerlendi̇rmesi̇
2023 İLK ÇEYREK TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ
31 Mayıs 2023

7440 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık 7440 Sayili Yapilandirma Başvuru Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi!

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.05.2023 tarihinde sona erecek 7440 sayılı Yapılandırma başvuruları 30.06.2023 tarihine kadar, başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Vergi, sigorta (SGK), gümrük ve çeşitli kamu alacaklarını kapsayan 7440 sayılı Kanundan yararlanmak için başvurular Haziran ayı sonuna kadar, ilk taksit ödemeleri ise Temmuz ayı sonuna kadar yapılabilecektir.

Karar kapsamında başvuru süresi uzatılan maddeler aşağıdaki gibidir:

  • Kanunun 2. maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklar,
  • Kanunun 3. maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
  • Kanunun 4. maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
  • Kanunun 5. maddesi kapsamında matrah artırımı,
  • Kanunun 6. maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi,
  • Kanunun 7. maddesi kapsamında kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
  • Kanunun 8. maddesi kapsamında ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,
  • Kanunun 10. maddesinde düzenlenen bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (2. fıkrada yer alan vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine ilişkin düzenleme ve 7. fıkrada düzenlenen araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur. )

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…