İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM ZORUNLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇me Ai̇t Tebli̇ğ Yürürlükten Kaldirildi
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİME AİT TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
30 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!
İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!
4 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇me Ai̇t Tebli̇ğ Yürürlükten Kaldirildi
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİME AİT TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
30 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!
İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!
4 Ekim 2021

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM ZORUNLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR

Sistem Global Danışmanlık İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Zorunluluğu Devam Etmektedi̇r

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğlerin yayından kaldırılması, sigortalıların çalışmadığına dair bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmamış olup, mevcut yasal bildirim zorunluluğu aynı şekilde devam etmektedir. Bildirimleri, E-Vizite ekranından (Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi) veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlerken BDP’de istirahat süresinde çalışmamıştır kısmından “Evet” yaparak yapabilirsiniz.

İlerleyen dönemde E-Vizite ekranının kapatılması halinde ise bildirimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden yapılacak olup, bildirim yapmayanlar için idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…