KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentler’de “Uzaktan Çalişma” Esaslarina İli̇şki̇n Tebli̇ğ Taslaği Yayimlandi
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI
16 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 1
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 1
21 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentler’de “Uzaktan Çalişma” Esaslarina İli̇şki̇n Tebli̇ğ Taslaği Yayimlandi
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI
16 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 1
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 1
21 Mart 2022

KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ!

Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Statüsü Sinirlari Deği̇şti̇!

Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini 1 ile 249 çalışan sayısı olan işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmekte ve KOBİ olmaları dolayısıyla pek çok devlet teşvik ve destek mekanizmalarından faydalanabilmektedirler.

KOBİ statüsünü kazanabilmek için gerekli şartlarda 17 Mart 2022 tarih ve 5315 sayılı yönetmelikte değişiklikler yapılmış, teşvik ve destek mekanizmalarından teknoloji altyapısı iyi olan ve katma değerli üretim yapma potansiyeli yüksek firmaların faydalanabilmesini sağlamak için sınırlar genişletilmiştir. Böylelikle bir işletmenin KOBİ statüsünü kazanabilmesi için aşmaması gereken yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı için 125 Milyon TL’lik limit 250 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.

KOBİ statüsünde değişiklik yapan yönetmelikle birlikte uygulamada yaşanacak diğer farklılıklar aşağıdaki gibidir:

1.Tanımlardaki Değişiklik

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 Milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sınıflandırılması:

Kobi sınıflandırılmalarında tutarlar değiştirilmiştir.

  1. Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 5 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. (Değişiklik öncesi 3 Milyon Türk Lirası)
  2. Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 50 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. (Değişiklik öncesi 25 Milyon Türk Lirası)
  3. Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. (Değişiklik öncesi 125 Milyon Türk Lirası)

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…