AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak’a Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 3
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 3
14 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Statüsü Sinirlari Deği̇şti̇!
KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ!
18 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak’a Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 3
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 3
14 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Statüsü Sinirlari Deği̇şti̇!
KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ!
18 Mart 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentler’de “Uzaktan Çalişma” Esaslarina İli̇şki̇n Tebli̇ğ Taslaği Yayimlandi

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ile  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenlemelere  ilişkin açıklamaların yer aldığı  9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı 15.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Tebliğ Taslağı ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmıştır.

Tebliğ taslağı görüşlere açılmış olup, 21.03.2022 tarihine kadar toplanan görüş ve öneriler toplanacaktır. Toplanan görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek yürürlüğe girmek üzere yayımlanacaktır.

Taslak tebliğde öngörülen uygulama esaslarına ilişkin özet aşağıdaki gibidir;

  • Uzaktan çalışma süreleri Merkezde ya da bölgede geçirilen fiili süreler ile tam zamanlı ar-ge personellerinin yıllık izin ve resmi tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır.
  • BKK kapsamında zorunlu Dışarda Geçirilen Sürüler uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınamayacaktır.
  • Yüksek Lisans & Doktora yapanların dışarıda geçirdiği süreler ile Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen sürelerde uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınamayacaktır.
  • Uzaktan çalışma süreleri personel bazlı değil, toplam personel zamanı üzerinden hesaplanacaktır.
  • Uzaktan çalışma sürelerinin hangi personele yararlandırılacağı merkezde yada bölgede süre geçiren personele öncelik verilmek suretiyle birlikte işveren tercihine bırakılmıştır.
  • Bölgede yada Merkezde süre olmaması halinde uzaktan çalışma süreleri teşviklere konu edilemeyecektir.
  • Destek personelleri içinde uzaktan çalışma süreleri hesaplanarak teşviklere konu edilebilecek
  • Tebliğ 12.10.2021 tarihinden itibaren yürürlükte olacak.

Tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…