UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 1 - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Statüsü Sinirlari Deği̇şti̇!
KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ!
18 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 2
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 2
22 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇ Statüsü Sinirlari Deği̇şti̇!
KOBİ STATÜSÜ SINIRLARI DEĞİŞTİ!
18 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 2
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 2
22 Mart 2022

UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 1

Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 1
Birleşik Krallık’ta şube mi kurmalıyım şirket mi açmalıyım?

Sistem Global UK ekibi birçok işletme için Limited Şirket kurmayı şube açmaktan daha avantajlı bulmakta ve uygun işletmelere bunu önermektedir.

Limited Şirket Kurmak

Birleşik Krallık’ta bir limited şirket kurmanın birçok faydası vardır. Bir limited şirket, Birleşik Krallık’taki her tür ve büyüklükteki işletme için en yaygın yasal yapılardan biridir. Bu, sunduğu birçok profesyonel ve finansal faydadan kaynaklanmaktadır. Limited şirket olarak ticaret yapmanın başlıca nedenleri, vergi avantajları ve statüdür. Bununla birlikte,

 • Kişisel sorumluluğun en aza indirilmesi

Bir limited şirket, ayrı bir tüzel kişilik olarak kabul edilir; kendi başına bir yasal “kişi”dir. Bu nedenle, işletme, ona sahip olan ve onu yöneten insanlardan tamamen ayrıdır. Şirketle ilgili herhangi bir borç, kayıp veya yasal talep, şirket sahiplerinin (hissedarlar/garantörler) veya yöneticilerin değil, şirketin sorumluluğundadır. Bir hissedar olarak, işletmede almış olduğunuz hisselerin değerinden fazlasını ödemek için yasal bir zorunluluğunuz olmayacaktır. Bir şirket mali sıkıntıya girerse, hissedarların kişisel varlıkları, hisselerinin nominal değerinin ötesinde korunur.

 • Profesyonel durum

Limited şirket olarak ticarete başladığınızda profesyonel statünüz ve prestijiniz artacaktır. Hangi yasal yapıyı seçerseniz seçin, işletmenizin faaliyetleri, sahiplik yapısı ve iç yönetimi aynı olsa da, şirketler daha fazla itibar görür ve daha iyi bir izlenim yaratır.

Kurumsal şeffaflığın faydalarıyla birleşen daha profesyonel bir imaj, aşağıdakiler gibi çok sayıda başka şekilde de size yardımcı olabilir:

 • Yeni yatırımcıları çekmek.
 • Daha geniş bir kredi fırsatları yelpazesine erişim.
 • Farklı lokasyonlara veya pazarlara açılmak.
 • Değerli ve güvenilir bir marka kimliği yaratmak.
 • Sektörünüzdeki diğer işletmelerle eşit şartlarda rekabet etmek.
 • Vergi verimliliği ve planlaması

Limited şirketler, tek tüccar kârları üzerinden ödenen %20-45 Gelir Vergisinin aksine, şu anda kârlar üzerinden %20 Kurumlar vergisi ödemektedir.

 • Şirket adının korunması

Tüm şirket adları tamamen benzersiz olmalıdır, böylece aynı adla veya birbirine çok benzeyen adlarla iki şirket kurulamaz. Şirketinizin resmi adı başka bir işletme tarafından kullanılamaz veya tescil edilemez. Serbest tüccarlar (sole traders) bu korumadan yararlanamazlar.

Şube Açmak

Mevcut İngiliz Hükümeti, yabancı işletmeleri şube açmaya davet ettiğini vurgulamaktadır. Bu motivasyona rağmen uyulması gereken birçok düzenleme bulunmaktadır. Özellikle finans kurumları için şube açmayla ilgili kurallar karmaşık olabilmektedir. Şubeler, vergilendirme ve iflas konularında çok sayıda düzenlemeye tabi olmaktadır.

Yabancı bir şirket ticari faaliyette bulunmak üzere oluşturduğu şubeyi, en geç bir ay içinde kendi ülkesindeki ana şirketin bilgileri ile birlikte başvurarak Companies House’a kayıt yaptırmak zorundadır. Şubenin yapısı ana şirketin kuruluş ve ortaklık yapısı ile aynıdır.

Birleşik Krallıkta ticari faaliyet gösterecek şirketlerin en çok tercih ettiği yapılanma Limited Şirket kurma yönündedir. Şube yerine şirket kurulmasının tercih edilmesinin sebepleri şunlardır:

 • Şirket kurmanın esnekliğinin şube kurmaya göre daha fazla olması (Örnek: Şirket hisselerin Limited Şirkette rahatça el değiştirebilir olması)
 • İngiltere’de kurulan şirketlerin tabii oldukları bazı sorumluluklar vardır ve bunlar şubeye kıyasla daha kapsamlıdır. Bu yüzden özellikle müşteriler ve alıcılar, şube yapılanmasından ziyade şirket yapılanmasını çok daha güvenilir bulmaktadırlar.
 • İngiltere’de kurulu şubeler ana şirketlerin finansallarını İngiltere Ticaret Sicil’ine beyan etmek zorundadırlar. İngiltere’de Ticaret Sicil bilgileri halka açık olduğu için Türkiye operasyonları finansal bilgilerinin deşifre olmasını istemeyenler için bu bir dezavantaj olmaktadır. Ancak şube yerine şirket kurulduğu takdirde bu şirketler sahiplerinden bağımsız olarak sadece kendi finansallarını beyan etme sorumluluğundadırlar.

Yabancı bir şirket, İngiltere’de belli bir yerden düzenli olarak işlerini yürütüyorsa, ancak limited şirket olarak kurulmamış ve faaliyetleri şube olarak tanımlanmaya yeterli değilse, Companies House’a “İş Yeri” olarak kayıt yaptırmak zorundadır. İş yeri faaliyete geçtikten en geç bir ay içinde Companies House’a bildirim yapılması gereklidir. Depo işletilmesi veya Firma Temsilcisi (Sole Representative) atanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Birleşik Krallık’ta Şube AçmakBirleşik Krallık’ta Limited Şirket Kurmak
Ayrı bir tüzel kişilik değildir.Ayrı bir tüzel kişilik olarak kabul edilmektedir. Yani şubeden daha güvenilir kabul edilmektedir.
Ana şirketin uzantısıdır.Ana şirketten bağımsız olarak algılanır.
Ana şirket sorumluluk ve kurallara tabidir.Yöneticilerin sınırlı sorumluluğu vardır.
Şubenin, ana şirketin bütün kar ve zararlarını Companies House’a bildirme zorunluluğu vardır.Şubenin, ana şirketin bütün kar ve zararlarını Companies House’a bildirmesi gerekmemektedir.
Daha fazla bürokrasiye tabidir. Birçok yasal regülasyon bulunmaktadır.Yıllık hesapların ve yıllık beyannamelerin raporlaması gerekmektedir. Daha az bürokrasiye tabidir.