SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASINA ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ İçi̇n Beyanname Verme Süresi̇ 21 Şubat 2022
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İÇİN BEYANNAME VERME SÜRESİ 21 ŞUBAT 2022
10 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 5651 Sayili Kanun'Da Ve Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Tekli̇fi̇ Tbmm'Ye Sunuldu
5651 SAYILI KANUN’DA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ İçi̇n Beyanname Verme Süresi̇ 21 Şubat 2022
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İÇİN BEYANNAME VERME SÜRESİ 21 ŞUBAT 2022
10 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 5651 Sayili Kanun'Da Ve Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Tekli̇fi̇ Tbmm'Ye Sunuldu
5651 SAYILI KANUN’DA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU
11 Şubat 2022

SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASINA ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

Sistem Global Danışmanlık Sgk E-Tebli̇gat Uygulamasina Eski̇şehi̇r'De Başladi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruda şimdilik sadece Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacağı açıklandı. SGK E-Tebligat uygulaması için pilot il Eskişehir seçilirken sonrasında tüm Türkiye çapında uygulanmaya başlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 09.02.2022 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” konulu duyurusu şu şekildedir;

“Bilindiği üzere 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır.

Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile birlikte ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…