YENİ İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ YOLDA! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yilinda Si̇gortali Başina Aylik 75 Tl Asgari̇ Ücret Desteği̇ Veri̇lecek!
2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA AYLIK 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK!
29 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık İşyeri̇ Ki̇ralama Hi̇zmetleri̇nde Kdv İndi̇ri̇mi̇ Ve Ki̇ra Stopaji İndi̇ri̇mi̇nde Süreler Uzatildi
İŞYERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ VE KİRA STOPAJI İNDİRİMİNDE SÜRELER UZATILDI
2 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yilinda Si̇gortali Başina Aylik 75 Tl Asgari̇ Ücret Desteği̇ Veri̇lecek!
2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA AYLIK 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK!
29 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık İşyeri̇ Ki̇ralama Hi̇zmetleri̇nde Kdv İndi̇ri̇mi̇ Ve Ki̇ra Stopaji İndi̇ri̇mi̇nde Süreler Uzatildi
İŞYERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ VE KİRA STOPAJI İNDİRİMİNDE SÜRELER UZATILDI
2 Ağustos 2021

YENİ İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ YOLDA!

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ İlave İsti̇hdam Teşvi̇ki̇ Yolda!

Pandemi sürecinde özel sektör için teşvikler tüm hızıyla devam etti. 2020 ve 2021’de kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği sona eren işçiler için 7252 sayılı Normalleşme Teşvik uygulamasının yanı sıra 7256 sayılı Kanun ile gelen İstihdama Dönüş Prim Desteği ve İlave İstihdam Prim Desteği sağlandı.

7252 sayılı Normalleşme Teşviki kapsamında kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği sona eren çalışanlar için günlük 44,718 TL (Günlük brüt asgari ücret x 0,375) aylık 1.341 TL prim desteği sağlandı. 7256 sayılı Kanun ile gelen prim desteği ise 2021 yılında günlük 53,67 olurken, 30 gün bildirilen bir çalışan için 1.610 TL prim desteği verildi.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen restoran, kafe ve eğlence sektörü için ayrıca 2021/04 ve 2021/05 dönemlerinde 7316 sayılı Kanun ile prim desteği sağlandı.

2020-2021 yıllarında önceki yıllarda olduğu gibi beş puanlık indirim (5510), Kadın, Genç ve Engelli İstihdam Teşviki (6111), İlave İstihdam Teşviki (7103), Bölgesel İndirim Teşviki (6468), Arge Teşviki (5746), Engelli İstihdam Teşviki (14857), İşbaşı Eğitim Programı İstihdam Teşviki (6645), Yatırım Teşvikleri (16322 / 25510) uygulanmaya devam etti.

27103 teşviki ile 30 gün bildirilen sigortalı başına 1.341,56, 17103 teşviki ile matraha göre değişkenlik göstererek 1.341,56 TL ile 3.557,50 TL arasında, 6111 teşviki ile 554,51 TL ile 4.158 TL arasında, 6 puanlık ilave teşvik ile 214,65 TL, 5510 teşviki ile 178,55 TL ile 1.341,56 TL arasında ve 14857 Engelli teşviki ile 554,51 TL prim desteği verildi.

Pandemide bir yandan hasara uğrayan sektörlere nakdi desteklerle kayıp en aza indirilirken, bir yandan da işçi maliyetleri en aza indirildi. Bu sayede işverenler maliyetleri düşürmek için işçi çıkarma yoluna gitmedi, aksine ilave istihdam destekleriyle yeniden büyümenin önü açıldı.

Yapılandırma ile Teşviklerden Yararlanma Yolu Açıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta primi, idari para cezası ve gecikme zammı cezası nedeniyle teşviklerden yararlanamayan işverenler için pandemi sürecinde yapılandırma fırsatı sunuldu. Borçlarını yapılandıran işverenler, yapılandırmayı bozmadıkları sürece teşviklerden yararlanmaya hak kazandı.

Yeni İlave İstihdam Teşviki Yolda!

7252 ve 7256 teşviklerinin Temmuz ayı itibariyle sona ermesinin ardından yeni bir ilave istihdam teşviki hazırlığı başladı. Cumhurbaşkanının açıkladığı ilave istihdam teşviki ile 50 kişinin altında işçi çalıştıran işverenlere, işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvik verilecek. Teşvik miktarı henüz netleşmese de sigorta prim indiriminin 27103 teşviki ile aynı tutarda olacağı düşünülüyor.

Asgari Ücret Desteği 2021 yılında aylık 75 TL olarak uygulanacak!

18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 85’inci madde eklendi. Söz konusu değişiklik 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

2020 yılında faaliyet gösteren iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL, Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen (yeni) iş yerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır. Günlük 2,50 TL destek tutarı 30 günde 75 TL olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…