KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİLE 6 AY ERTELEME - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2020 Dönemi̇ Sgk Pri̇mleri̇ni̇n Ödeme Vadesi̇
ŞUBAT 2020 DÖNEMİ SGK PRİMLERİNİN ÖDEME VADESİ
31 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Salgini İle Mücadele Kapsaminda Uygulamada Karşilan Sorunlar Ve Cevaplari
COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA UYGULAMADA KARŞILAN SORUNLAR VE CEVAPLARI
1 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2020 Dönemi̇ Sgk Pri̇mleri̇ni̇n Ödeme Vadesi̇
ŞUBAT 2020 DÖNEMİ SGK PRİMLERİNİN ÖDEME VADESİ
31 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Salgini İle Mücadele Kapsaminda Uygulamada Karşilan Sorunlar Ve Cevaplari
COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA UYGULAMADA KARŞILAN SORUNLAR VE CEVAPLARI
1 Nisan 2020

KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİLE 6 AY ERTELEME

Sistem Global Danışmanlık Kullanim Bedeli̇ Ve Ecri̇mi̇si̇le 6 Ay Erteleme

Kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilere yönelik yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42’nci maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 25 inci maddesi ve 398 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliğine göre;

İlgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri,

Başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir.

Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Bu düzenleme 26.3.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…