BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Uluslararasi Eureka Sağlikli Yaşlanma Çok Ortakli Çağrisi Ön Duyurusu
ULUSLARARASI EUREKA SAĞLIKLI YAŞLANMA ÇOK ORTAKLI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU
27 Şubat 2020
Sistem Global Danışmanlık Belgeler Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurumuna Elden Tesli̇m Edi̇lmeyecekti̇r Ve Süreler Bakimindan Olağanüstü Koşullari Göz Önünde Bulunduracaktir
BELGELER KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA ELDEN TESLİM EDİLMEYECEKTİR ve SÜRELER BAKIMINDAN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKTIR
4 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Uluslararasi Eureka Sağlikli Yaşlanma Çok Ortakli Çağrisi Ön Duyurusu
ULUSLARARASI EUREKA SAĞLIKLI YAŞLANMA ÇOK ORTAKLI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU
27 Şubat 2020
Sistem Global Danışmanlık Belgeler Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurumuna Elden Tesli̇m Edi̇lmeyecekti̇r Ve Süreler Bakimindan Olağanüstü Koşullari Göz Önünde Bulunduracaktir
BELGELER KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA ELDEN TESLİM EDİLMEYECEKTİR ve SÜRELER BAKIMINDAN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKTIR
4 Mart 2020

BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ

Sistem Global Danışmanlık Bazi Tesli̇mlere İli̇şki̇n Kdv Tevki̇fat Oranlari Deği̇şti̇

3 Mart 2020 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)  ile bazı teslimlere ilişkin KDV tevkifat oranları değiştirilmiştir.

Buna göre, yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

Tevkifata Tabi Mal veya HizmetlerYürürlükteki Oran1/4/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Oran
Külçe Metal
 
 5/10 7/10
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun,
 
 5/10 7/10
İstisnadan Vazgeçenlerin Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarının tesliminde. 
 
 5/10 7/10

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…