MART 2020 DÖNEMİ KDV BEYANI VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Gekap Beyanname Verme Süreleri̇ Deği̇şti̇
GEKAP BEYANNAME VERME SÜRELERİ DEĞİŞTİ
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık İcra İş Ve İşlemleri̇ni̇n Geçi̇ci̇ Süre İle Durdurulmasina İli̇şki̇n 22/03/2020 Tari̇hli̇ Cumhurbaşkani Kararinin Uygulama Esasini Açiklayan Genelge Yayimlandi
İCRA İŞ VE İŞLEMLERİNİN GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULMASINA İLİŞKİN 22/03/2020 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARININ UYGULAMA ESASINI AÇIKLAYAN GENELGE YAYIMLANDI
25 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Gekap Beyanname Verme Süreleri̇ Deği̇şti̇
GEKAP BEYANNAME VERME SÜRELERİ DEĞİŞTİ
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık İcra İş Ve İşlemleri̇ni̇n Geçi̇ci̇ Süre İle Durdurulmasina İli̇şki̇n 22/03/2020 Tari̇hli̇ Cumhurbaşkani Kararinin Uygulama Esasini Açiklayan Genelge Yayimlandi
İCRA İŞ VE İŞLEMLERİNİN GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULMASINA İLİŞKİN 22/03/2020 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARININ UYGULAMA ESASINI AÇIKLAYAN GENELGE YAYIMLANDI
25 Mart 2020

MART 2020 DÖNEMİ KDV BEYANI VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Mart 2020 Dönemi̇ Kdv Beyani Ve Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
 
26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıldı.

1. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2. Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz...