GEKAP BEYANNAME VERME SÜRELERİ DEĞİŞTİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Talepleri̇ Elektroni̇k Ortamda Tüm Bi̇lgi̇ Ve Belgeler Başvuruya Eklenerek Yapilacaktir
KISA ÇALIŞMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TÜM BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLENEREK YAPILACAKTIR
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Mart 2020 Dönemi̇ Kdv Beyani Ve Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
MART 2020 DÖNEMİ KDV BEYANI VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI
24 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Talepleri̇ Elektroni̇k Ortamda Tüm Bi̇lgi̇ Ve Belgeler Başvuruya Eklenerek Yapilacaktir
KISA ÇALIŞMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TÜM BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLENEREK YAPILACAKTIR
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Mart 2020 Dönemi̇ Kdv Beyani Ve Bi̇ldi̇ri̇m Süreleri̇ Uzatildi
MART 2020 DÖNEMİ KDV BEYANI VE BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI
24 Mart 2020

GEKAP BEYANNAME VERME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Sistem Global Danışmanlık Gekap Beyanname Verme Süreleri̇ Deği̇şti̇
 
22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile 1 Sıra No.lu Genel Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca, GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir.

1) GEKAP 2020 ve 2021 Yılları İçin Beyan Dönemleri;

Daha önce yapılan düzenleme ile Kurumlar Vergisi mükellefleri beyannameyi aylık, Gelir Vergisi Mükellefleri ise 3 er aylık şeklinde verecekti. Ancak son yapılan değişikliklere göre;

a) 2020 yılı için 6 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
Birinci Dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
İkinci Dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

b) 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Birinci Dönem; Ocak-Şubat-Mart.
İkinci Dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
Üçüncü Dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
Dördüncü Dönem; Ekim-Kasım-Aralık.


2) Ocak ve Şubat / 2020 Dönemleri İçin Daha Önce Verilmiş Olan Beyannameler;
22/03/2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.
22/03/2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları, beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 tarihine kadar ödenebilecektir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz...