7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle İş Hukuku Alaninda Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle İş Hukuku Alaninda Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
17 Nisan 2020

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE

Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Düzenlenen Hangi Süreler Ne Kadar Uzatılmıştır?

7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16.04.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun kapsamında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda; bir sendikanın işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olup olmadığının tespit edilebilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılabilmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin bir çok prosedür belirlenmiştir. Söz konusu prosedür ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için sendikalara ve işverenlere birtakım süreler tanınmıştır. Belirlenen süreler içerisinde gereken başvuruların yapılmaması, yapılması gereken itirazların ilgili birimlere iletilmemesi ya da uyulması gereken prosedürlerin kanun tarafından tanınan süre içerisinde yerine getirilmemesi ilgilisi için hak kayıplarına neden olmaktadır. Kanunda belirlenen sürelere uyulmaması artık süresinde kullanılmayan hakkın kullanılamayacağı, yapılan işlemler neticesinde varılmak istenen sonuca artık varılmasının kanunen mümkün olmayacağı anlamlarına gelebilmektedir.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alması üzerine gerek işverenlerin, gerek sendikaların, gerekse de işçilerin hak kaybına uğramaması adına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin tanınmış olan süreler yönünden yeni bir düzenleme yapılmıştır.

16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 2. maddesinin ı bendi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, 3 ay süreyle uzatılmıştır.

7244 sayılı kanunla tanınan 3 aylık uzatma süresinin bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatılması hususunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Gerekli görülmesi halinde şimdilik 3 aylık olan uzatma süresi, Cumhurbaşkanı tarafından 3 aya kadar daha uzatılabilecektir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…