FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.09.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ 1 Ay Daha Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY DAHA UZATILDI!
4 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Stopaj Ve Kdv Oranlari Geçi̇ci̇ Süreyle Düşürüldü
BAZI STOPAJ VE KDV ORANLARI GEÇİCİ SÜREYLE DÜŞÜRÜLDÜ
4 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ 1 Ay Daha Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY DAHA UZATILDI!
4 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Stopaj Ve Kdv Oranlari Geçi̇ci̇ Süreyle Düşürüldü
BAZI STOPAJ VE KDV ORANLARI GEÇİCİ SÜREYLE DÜŞÜRÜLDÜ
4 Ağustos 2020

FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.09.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 17.09.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.07.2020 tarih 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.08.2020 tarihinden bir ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar uyarınca 17.09.2020 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesini Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir. 

Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme yetkisi de 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…