İŞ DAVASINDA WHATSAPP MESAJLARININ DELİL NİTELİĞİ HAKKINDA AYM KARARI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 5651 Sayili Kanun'Da Ve Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Tekli̇fi̇ Tbmm'Ye Sunuldu
5651 SAYILI KANUN’DA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 1711 - Yapay Zeka Ekosi̇stem Çağrisi Açildi!
1711 – YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI AÇILDI!
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 5651 Sayili Kanun'Da Ve Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Tekli̇fi̇ Tbmm'Ye Sunuldu
5651 SAYILI KANUN’DA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 1711 - Yapay Zeka Ekosi̇stem Çağrisi Açildi!
1711 – YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI AÇILDI!
11 Şubat 2022

İŞ DAVASINDA WHATSAPP MESAJLARININ DELİL NİTELİĞİ HAKKINDA AYM KARARI

Sistem Global Danışmanlık İş Davasinda Whatsapp Mesajlarinin Deli̇l Ni̇teli̇ği̇ Hakkinda Aym Karari

WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı bugün yayımlandı.

Olayda başvurucu, bir özel şirket çalışanı olup kurum yöneticilerinden birinin başvurucuya görevi için tahsis edilmiş bilgisayardaki WhatsApp yazışmalarını başvurucu bilgisayarından uzaktayken bu yazışmaların içeriklerini temin edildiği ve bu özel mesajlardaki küçük düşürücü ifadeler dayanak yapılarak başvurucunun iş sözleşmesinin feshetmiştir.

Olayda işveren tarafından işyerinde kullanıma tahsis edilen bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Arkadaşlarıyla özel mesajlaşmak için iş bilgisayarına kurulan mesajlaşma yazılımının içeriğinin çalışanın rızası dışında elde edilmesi özel hayata saygı ve haberleşme hürriyetinin ihlali olduğu tespit edilmiştir. İşveren tarafından elde edilen deliller üzeri hükme esas almaması gerekirken, sadece bu deliller ile karar veren mahkemenin temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden yargılamaya karar verilmiştir.

Karara Göre Ne Yapılmalıdır?

İletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi süreci şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bunun bir gereği olarak da süreçle ilgili olarak çalışanlar işveren tarafından önceden bilgilendirilmelidir.

Bilgilendirme:

  • Hukuki dayanağı ve amaçları,
  • Denetlemenin ve veri işlemenin kapsamı,
  • Verilerin saklanacağı süre,
  • Veri sahihinin hakları,
  • Denetlemenin ve işlemenin sonuçları ile verilerin muhtemel yararlanıcıları hususlarını kapsaması gerekir.


İletişim araçlarının kullanımına ilişkin olarak işveren tarafından öngörülen sınırlandırmalara da yer verilmelidir. Bilgilendirmenin mutlaka belli şekilde yapılması şart olmayıp haberdar olma imkanı sağlayan uygun bir yöntem tercih edilebilir.

Daha önce Mahkeme, kurumsal e-mail’den flört mail’i atan işçileri işten çıkaran işvereni haklı bulmuştu. Fakat iş saatleri içerisinde de olsa, “kişisel e-mail hesaplarından” gerçekleştirilen özel yazışmaların takip edilemez demişti.

Yargıtay’ın emsal kararlarına göre, işyeri bilgisayarından işle ilgili olmayan uygunsuz internet sitelerine girmek, kurumsal e-mail hesabından özel yazışmalarda bulunmak, mesai saatleri içinde internette oyun oynamak, uzun sohbetler fesih gerekçesi olabiliyor. Fakat hepsinde ortak nokta işverenin gerekli politikaları uygulaması, işçinin temel haklarını ihlal etmeden davasını ispat etmesidir.

  • Çalışanların görevlerine uygun ve orantılı kurum içi yönetmelik, iç tüzük, politika, prosedür ve talimatlar oluşturulmalı.
  • Bu iç belgeler hakkında çalışanlara sadece iş başlangıcın bilgilendirilmesi ile yetinilmemeli, unutulmaması ve farkındalık için ara ara hatırlatılmalıdır.
  • Her durumda özel haberleşme araçlarının, özel e-postaların içeriğine erişilmemelidir.

İlgili karar için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…