İŞ SÖZLEŞMESİ'NİN FESİH YASAĞI İSTİSNALARI KANUN İLE DÜZENLENDİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKAN'INA YETKİ VERİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n İş Yeri̇ Heki̇mi̇ Ve İş Güvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu Erteleni̇yor Mu?
İŞVERENLERİN İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR MU?
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ Ve Nakdi̇ Ücret Desteği̇nden Yararlanan İşverene Sgk Pri̇mi̇ Desteği̇
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN İŞVERENE SGK PRİMİ DESTEĞİ
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n İş Yeri̇ Heki̇mi̇ Ve İş Güvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu Erteleni̇yor Mu?
İŞVERENLERİN İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR MU?
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ Ve Nakdi̇ Ücret Desteği̇nden Yararlanan İşverene Sgk Pri̇mi̇ Desteği̇
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN İŞVERENE SGK PRİMİ DESTEĞİ
28 Temmuz 2020

İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN FESİH YASAĞI İSTİSNALARI KANUN İLE DÜZENLENDİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKAN’INA YETKİ VERİLDİ

Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇'Ni̇n Fesi̇h Yasaği İsti̇snalari Kanun İle Düzenlendi̇ Ve Fesi̇h Yasaği Süresi̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Cumhurbaşkan'Ina Yetki̇ Veri̇ldi̇

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında 7251 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 7244 sayılı kanun ile eklenen geçici 10. maddede değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede, ilgili madde ile düzenlenen fesih yasağının istisnaları genişletilmiştir.  Buna göre; iş sözleşmesinin fesih yasağı olduğu dönemde, aşağıdaki hallerde iş sözleşmeleri feshedilebilecektir.

Bunlar;

  1. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler;
  2. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi;
  3. İşyerinin herhangi bir nedenle kapanması ve faaliyetin sona ermesi ve
  4. İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleridir.

Ayrıca bilindiği üzere iş sözleşmesinin feshi yasağı, 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştır.  Bugün yayımlanan işbu 7251 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanı’na bu fesih yasağı süresini 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.  Hali hazırda fesih yasağı süresi 17 Ağustos 2020 tarihinde dolacak olmakla beraber, Cumhurbaşkanı bu fesih yasağı süresini 30.06.2021 tarihine kadar uzatabilecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın bu yetkisini kullanması halinde, bu ayrı bir Cumhurbaşkanı kararı ile düzenlenecek olup Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…