İŞVERENLERİN İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR MU? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Organi̇ze Sanayi̇ Bölgeleri̇ Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
17 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇'Ni̇n Fesi̇h Yasaği İsti̇snalari Kanun İle Düzenlendi̇ Ve Fesi̇h Yasaği Süresi̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Cumhurbaşkan'Ina Yetki̇ Veri̇ldi̇
İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN FESİH YASAĞI İSTİSNALARI KANUN İLE DÜZENLENDİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKAN’INA YETKİ VERİLDİ
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Organi̇ze Sanayi̇ Bölgeleri̇ Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
17 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇'Ni̇n Fesi̇h Yasaği İsti̇snalari Kanun İle Düzenlendi̇ Ve Fesi̇h Yasaği Süresi̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Cumhurbaşkan'Ina Yetki̇ Veri̇ldi̇
İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN FESİH YASAĞI İSTİSNALARI KANUN İLE DÜZENLENDİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKAN’INA YETKİ VERİLDİ
28 Temmuz 2020

İŞVERENLERİN İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMASI ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR MU?

Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n İş Yeri̇ Heki̇mi̇ Ve İş Güvenli̇ği̇ Uzmani Bulundurmasi Zorunluluğu Erteleni̇yor Mu?

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (“Kanun“) tüm maddeleri aynı anda yürürlüğe girmemiş olup, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin 6’ıncı madde ile bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan destek koşullarına ilişkin 7’inci maddede belirtilen yükümlülüklerin yürürlük tarihi  “kamu kurumları” ile “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri” için 01.07.2020’e kadar ertelenmiş ve 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında 7251 sayılı Kanun ile kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun 31.12.2023 tarihine ertelenmesi öngörülmüştür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…