KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI 3 AY UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ab Çerçeve Programi Çevri̇mi̇çi̇ Etki̇nli̇kleri̇ne Yöneli̇k Tübi̇tak Seyahat Desteği̇ Başvurulari Başladi
AB ÇERÇEVE PROGRAMI ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TÜBİTAK SEYAHAT DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
16 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık 10 Soruda Edanışman Ile Online'Da Birebir Danışmanlık Hizmeti Alma...
10 Soruda eDanışman ile Online’da Birebir Danışmanlık Hizmeti Alma…
24 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Ab Çerçeve Programi Çevri̇mi̇çi̇ Etki̇nli̇kleri̇ne Yöneli̇k Tübi̇tak Seyahat Desteği̇ Başvurulari Başladi
AB ÇERÇEVE PROGRAMI ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TÜBİTAK SEYAHAT DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
16 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık 10 Soruda Edanışman Ile Online'Da Birebir Danışmanlık Hizmeti Alma...
10 Soruda eDanışman ile Online’da Birebir Danışmanlık Hizmeti Alma…
24 Eylül 2020

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI 3 AY UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Kar Payi Dağitimi Sinirlamasi 3 Ay Uzatildi!

Hatırlanacağı üzere, COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kar payı dağıtımına sınırlamalar getirilmişti.

30.09.2020 tarihine kadar geçerli olan bu sınırlama, 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar 3 ay daha uzatılmıştır.

Sınırlamanın İçeriğinde Neler Var?
Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketleri,
 • Dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşamayacak,
• Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,
• Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek,
• Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı Kanun yürürlüğe girmeden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler ertelenecektir.
Sınırlamanın detayı ile ilgili bilgiyi, daha önce yayımlanan 17/04/2020 tarihli sirkülerimizden BURAYA TIKLAYARAK inceleyebilirsiniz. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…