TELİF HAKLARI ALANINDA MESLEK BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 07.04.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşkur İşbaşi Eği̇ti̇m Programlarina İli̇şki̇n Kisitlama
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN KISITLAMA
6 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık M-Era.net 2022 Yili Çağrisi Açildi!
M-ERA.NET 2022 YILI ÇAĞRISI AÇILDI!
8 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık İşkur İşbaşi Eği̇ti̇m Programlarina İli̇şki̇n Kisitlama
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN KISITLAMA
6 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık M-Era.net 2022 Yili Çağrisi Açildi!
M-ERA.NET 2022 YILI ÇAĞRISI AÇILDI!
8 Nisan 2022

TELİF HAKLARI ALANINDA MESLEK BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 07.04.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Teli̇f Haklari Alaninda Meslek Bi̇rli̇ği̇ Yönetmeli̇ği̇ 07.04.2022 Tari̇hli̇ Resmi̇ Gazete’de Yayimlandi

Meslek Birlikleri; fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ve süreli olmayan yayınları çoğaltan veya yayanların ortak çıkarlarını korumak, kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş birliklerdir.  Söz konusu Meslek Birlikleri bugün yayımlanan Telif Hakları Alanında Meslek Birliği Yönetmeliği‘nden (“Yönetmelik”) önce mülga 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine göre kuruluyordu. Bugün yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesine istinaden, geçmişte kurulan ve bu alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri ve federasyonlar, en geç 1/1/2023 tarihinde kadar yapacakları olağanüstü genel kurul toplantısı ile tüzüklerini ve birliğin işleyişine dair diğer düzenlemeleri (tüzük, yönerge, vb.) Telif Hakları Alanında Meslek Birliği Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlü hale getirilmiştir. 

Umuma açık mahallerde; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletiminin yapılabilmesi bakımından, hak sahiplerinden veya üyesi olduğu meslek birliklerinden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 52. maddesine uygun olarak sözleşme yapmak suretiyle izin alınması zorunludur (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 41. madde). Radyo televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında kullanacakları eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile sözleşme yaparak izin almak zorundadırlar (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 43. madde). Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri her yıl tespit etmektedirler.

Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller ve radyo televizyon kuruluşları arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılmaktadır. Rekabet Kurulu, umuma açık mahallerde ve radyo, televizyon kuruluşlarında yayımlanacak müzik eserlerinin kullanımı ile ilgili olarak, müzik meslek birliklerinin, akdettikleri sözleşmeler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediklerine dair 22.08.2017 tarihli ve 17-27/451-193 numaralı kararını yayınlanmıştı

Bu bağlamda, özellikle müzik eserleri sahipleri alanında faaliyet göstermekte olan Meslek Birlikleri, telif ücretlerinin hak edilişi ve eser sahiplerine dağıtımıyla ilgili olarak, ortak lisanslama tarifeleri aracılığıyla, uygulamada başarılı örnekler göstermiştir. Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle, Avrupa Birliği’nde olduğu gibi daha etkin bir ortak lisanslama modeline geçilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…