SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORLARINI SUNMAK İÇİN SON TARİH 15 ŞUBAT - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ni̇hai̇ Tüketi̇ci̇ye E-Arşi̇v Fatura Düzenlenmesi̇
NİHAİ TÜKETİCİYE E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ
13 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Danişmanlik Platformumuz Edanişman Yola Çikti
DİJİTAL DANIŞMANLIK PLATFORMUMUZ EDANIŞMAN YOLA ÇIKTI
21 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Ni̇hai̇ Tüketi̇ci̇ye E-Arşi̇v Fatura Düzenlenmesi̇
NİHAİ TÜKETİCİYE E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ
13 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Danişmanlik Platformumuz Edanişman Yola Çikti
DİJİTAL DANIŞMANLIK PLATFORMUMUZ EDANIŞMAN YOLA ÇIKTI
21 Ocak 2020

SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORLARINI SUNMAK İÇİN SON TARİH 15 ŞUBAT

Sistem Global Danışmanlık Serbest Bölge Faali̇yet Tasdi̇k Raporlarini Sunmak İçi̇n Son Tari̇h 15 Şubat

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan firmaların, bu bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85′ ini yurt dışına ihraç etmeleri durumunda istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilir.

Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun, istisnanın uygulanacağı takvim yılını takip eden Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar (15 Şubat 2020) vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.
İstisna uygulamasında;

  • Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,
  • Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları,
  • Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85`inin yurt dışına ihraç edildiği,

konularında ilgili kanun ve tebliğlerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir.

Süreçte kolaylıklar diler, yardımcı olabileceğimiz bir husus olduğunda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…