NİHAİ TÜKETİCİYE E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
7 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Serbest Bölge Faali̇yet Tasdi̇k Raporlarini Sunmak İçi̇n Son Tari̇h 15 Şubat
SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORLARINI SUNMAK İÇİN SON TARİH 15 ŞUBAT
20 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
7 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Serbest Bölge Faali̇yet Tasdi̇k Raporlarini Sunmak İçi̇n Son Tari̇h 15 Şubat
SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORLARINI SUNMAK İÇİN SON TARİH 15 ŞUBAT
20 Ocak 2020

NİHAİ TÜKETİCİYE E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ

Sistem Global Danışmanlık Ni̇hai̇ Tüketi̇ci̇ye E-Arşi̇v Fatura Düzenlenmesi̇

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayımlanan 515 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkündür.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…