2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN!  - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 2
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Verme Süresi̇ Başladi
2021 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ BAŞLADI
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 2
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Verme Süresi̇ Başladi
2021 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ BAŞLADI
8 Mart 2022

2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 

Sistem Global Danışmanlık 2020 Yillik Geli̇r Vergi̇si̇ Ve Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇nde Oluşan %5 Vergi̇ İndi̇ri̇mi̇ni̇n Mahsup Ve İadesi̇ni̇ Unutmayin! 

Bilindiği üzere 193 sayılı GVK’nın mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), maddede belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebileceği hüküm altında alınmıştır.


Söz konusu indirimden yararlanılarak Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde doğan Kalan Vergi İndirimleri ilgili madde gereğince, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek olup bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir denmektedir.

Bu kapsamda 2020 yılı için verilen Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde oluşan Kalan Vergi İndirimlerinin 2020 Yıllık Gelir Vergisi (31.03.2021) ve Kurumlar Vergisi (30.04.2021) beyannamesinin verildiği takvim tarihi itibari ile Gelir Vergisine tabi olanlar için 2022 Mart Ayı ve Kurumlar Vergisi beyanına tabi olanlar için Nisan 2022 dolduğundan bu dönemlere kadar oluşacak diğer vergilerden mahsup edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak 2020 Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde bulunan Kalan Vergi İndirimden yararlanmak için mükellefiyet türünüze göre yukarıda belirtilen tarihlere kadar mahsup işlemelerinin yapılmasını hatırlatırız. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…