TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK'A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! - 2 - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Güncellendi̇!
TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ!
3 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık 2020 Yillik Geli̇r Vergi̇si̇ Ve Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇nde Oluşan %5 Vergi̇ İndi̇ri̇mi̇ni̇n Mahsup Ve İadesi̇ni̇ Unutmayin! 
2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Güncellendi̇!
TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ!
3 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık 2020 Yillik Geli̇r Vergi̇si̇ Ve Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇nde Oluşan %5 Vergi̇ İndi̇ri̇mi̇ni̇n Mahsup Ve İadesi̇ni̇ Unutmayin! 
2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 
8 Mart 2022

TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 2

TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle mart ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen projelerin raporlarının en geç 31/03/2022 tarihine (31/03/2022 Saat: 23:59) kadar gönderilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Raporunu yazdığımız firmaların raporlama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları her hafta sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Bu haftaki önemli konu;

Proje personelinin maliyetinin beyanında, aynı zaman diliminde kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmekte olan diğer Ar-Ge projeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tüm projelerdeki çalışma süreleri toplamı dikkate alınarak, faydalanılan teşvik ve destekleri belirtip ilgili personelin maliyetinden düşürülerek TÜBİTAK’a beyan edilmesi gerektiğidir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…