2021 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ BAŞLADI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2020 Yillik Geli̇r Vergi̇si̇ Ve Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇nde Oluşan %5 Vergi̇ İndi̇ri̇mi̇ni̇n Mahsup Ve İadesi̇ni̇ Unutmayin! 
2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Rekabet Kurulu İzi̇n Alinmasi Gereken Bi̇rleşme Ve Devralmalarda Bi̇ldi̇ri̇m Zorunluluğu İçi̇n Esas Alinacak Ci̇ro Eşi̇kleri̇ni̇ Deği̇şti̇rdi̇!
REKABET KURULU İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU İÇİN ESAS ALINACAK CİRO EŞİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık 2020 Yillik Geli̇r Vergi̇si̇ Ve Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇nde Oluşan %5 Vergi̇ İndi̇ri̇mi̇ni̇n Mahsup Ve İadesi̇ni̇ Unutmayin! 
2020 YILLIK GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE OLUŞAN %5 VERGİ İNDİRİMİNİN MAHSUP VE İADESİNİ UNUTMAYIN! 
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Rekabet Kurulu İzi̇n Alinmasi Gereken Bi̇rleşme Ve Devralmalarda Bi̇ldi̇ri̇m Zorunluluğu İçi̇n Esas Alinacak Ci̇ro Eşi̇kleri̇ni̇ Deği̇şti̇rdi̇!
REKABET KURULU İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU İÇİN ESAS ALINACAK CİRO EŞİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
8 Mart 2022

2021 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ BAŞLADI

Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Verme Süresi̇ Başladi

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecektir. Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinden tahakkuk edecek vergilerin iki taksitte (birinci taksit Mart, ikinci taksit Temmuz ayı içinde) ödenmesi yapılabilmektedir.
 
Gerçek kişilerin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde beyan edebileceği kazanç türleri aşağıdaki gibidir.
 

  • Ticari kazançlar,
  • Zirai kazançlar,
  • Ücretler,
  • Serbest meslek kazançları,
  • Gayrimenkul sermaye iratları,
  • Menkul sermaye iratları,
  • Diğer kazanç ve iratlar.

 
Yukarıdaki gelir unsurlarında; Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2021 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyanlarını elektronik ortamda yapacak.
 
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik uygulamalarından “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden vergi dairesine gitmeden düzenleyebilecek.
 
Hazır Beyan Sistemi ile mükelleflerin vergi dairesine giderek mükellefiyet kaydı açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.  Mükellefler kendi kontrollerini yapıp, özel durumlarına uygun istisna, gider ve indirim gibi eklemeleri veya düzeltmelerini sistem üzerinden gerçekleştirerek beyannamelerini onaylayabiliyor. Ayrıca, geçmiş yıllara ait kanuni süresi içinde verilmeyen beyannameler de sistem üzerinden “pişmanlık talepli” veya “kanuni süresinden sonra” seçenekleriyle verebilmektedirler.
 
Ancak yukarıda sayılan Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden dolayı yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermesi gerekenlerinin sadece Hazır Beyan sistemini beyan edilebilen kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan gelirlerini de Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden dolayı verecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine eklenerek elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…