DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇
DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Kanunu Yasalaşti
YENİ AF KANUNU YASALAŞTI
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇
DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Kanunu Yasalaşti
YENİ AF KANUNU YASALAŞTI
10 Mart 2023

DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgeleri̇ İçi̇n Vergi̇sel Avantajlar Geli̇yor

08.03.2023 tarihli TBMM Genel Kurulunda görüşülen Yeni Af ve Yapılandırma Kanunu teklifinin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik düzenlemeler meclisten geçmiştir.

Düzenlemeler özetle;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak,
 • Depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkârların aidat borçları ve gecikme zamları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birliklerin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı ve mesleki eğitim fonu borçları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçmeye ilgili yönetim kurulu karar verebilecek,
 • Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde;
 • Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak,
 • Yerleşim yeri bulunan gerçek kişilere emsal kira bedeli esası uygulanmayacak ,
 • Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden, yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak
 • Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallardan veraset ve intikal vergisi alınmayacak
 • Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı mecburi olan defter ve belgeleri depremde zayi olan mükelleflerin, zayi belgesi için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılacaktır.
 • Ticaret sicili müdürlüklerindeki bazı işlemlerden herhangi bir ücret alınmayacak
 • Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; alacağı bulunan mükellefler, açılan tespit davası üzerine bu alacakları için pasifte karşılık ayırabilecek.
 • Depremlerde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı binalara ve ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı terkin edilecek.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…