YENİ AF KANUNU YASALAŞTI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgeleri̇ İçi̇n Vergi̇sel Avantajlar Geli̇yor
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Desteklenecek Programlarda Yeni̇ Geli̇şme
DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgeleri̇ İçi̇n Vergi̇sel Avantajlar Geli̇yor
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Desteklenecek Programlarda Yeni̇ Geli̇şme
DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME
10 Mart 2023

YENİ AF KANUNU YASALAŞTI

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Kanunu Yasalaşti

08.03.2023 ve 09.03.2023 tarihlerinde mecliste kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yasalaşmıştır. Bu düzenleme bir Af Kanunu olarak nitelendirilse de Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik ek veriler de barındırmaktadır.

Resmî Gazete yayımlandığında bir bülten dizisi ile sizleri bilgilendireceğimiz konuların genel hatları aşağıdaki gibidir;

  • Mükellefler yürürlüğe girecek yasadan 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için Gelir ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ile bazı Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj Vergisini artırarak yararlanabilecektir.
  • Şirketler işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirebilecektir. Emtia, makine-teçhizat, demirbaşlar, kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve bunlarla ilgili diğer işlemlere dair düzeltme mümkün olacaktır
  • İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkanı gelecektir.
  • Kamu alacakları, SGK alacakları, bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan kesinleşmiş alacaklar da dahil yeniden yapılandırma imkânı mümkün olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…