ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Vergi̇ Di̇li̇mleri̇ İle Yemek Ve Yol Yardimi İsti̇sna Tutarlari Belli̇ Oldu
2024 YILI VERGİ DİLİMLERİ İLE YEMEK VE YOL YARDIMI İSTİSNA TUTARLARI BELLİ OLDU
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Kanunlari Çerçevesi̇nde 2024 Yili Prati̇k Bi̇lgi̇ler
VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE 2024 YILI PRATİK BİLGİLER
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Vergi̇ Di̇li̇mleri̇ İle Yemek Ve Yol Yardimi İsti̇sna Tutarlari Belli̇ Oldu
2024 YILI VERGİ DİLİMLERİ İLE YEMEK VE YOL YARDIMI İSTİSNA TUTARLARI BELLİ OLDU
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Kanunlari Çerçevesi̇nde 2024 Yili Prati̇k Bi̇lgi̇ler
VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE 2024 YILI PRATİK BİLGİLER
2 Ocak 2024

ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Muhasebesi̇ Uygulamasina Yöneli̇k Vergi̇ Usul Kanunu Tebli̇ği̇ Yayimlandi!

Enflasyon Muhasebesi uygulamasına ilişkin VUK Genel Tebliği 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce kamuoyu görüşüne de açılan enflasyon muhasebesi taslak tebliğ 30.12.2023 tarihli 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla; paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesini teminen mali tablolarındaki parasal olmayan kıymetlerini değerleyerek güncele taşınması amaçlanmıştır.

2023 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33’üncü maddesine göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi bu tebliğin amacını ve kapsamını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda yayımlanan tebliğ ile yapılacak Enflasyon Düzeltmesi işleminde; mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin değerleri, tablonun ait olduğu tarihteki değerine getirilerek güncellenmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda yapılacak düzeltme, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-13.pdf

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…