2024 YILI VERGİ DİLİMLERİ İLE YEMEK VE YOL YARDIMI İSTİSNA TUTARLARI BELLİ OLDU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 50'Den Az Çalişani Olan Az Tehli̇keli̇ İşyerleri̇ne İli̇şki̇n İsg Yükümlülükleri̇ 2025'E Ertelendi̇
50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2025’E ERTELENDİ
29 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Muhasebesi̇ Uygulamasina Yöneli̇k Vergi̇ Usul Kanunu Tebli̇ği̇ Yayimlandi!
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 50'Den Az Çalişani Olan Az Tehli̇keli̇ İşyerleri̇ne İli̇şki̇n İsg Yükümlülükleri̇ 2025'E Ertelendi̇
50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2025’E ERTELENDİ
29 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Muhasebesi̇ Uygulamasina Yöneli̇k Vergi̇ Usul Kanunu Tebli̇ği̇ Yayimlandi!
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
2 Ocak 2024

2024 YILI VERGİ DİLİMLERİ İLE YEMEK VE YOL YARDIMI İSTİSNA TUTARLARI BELLİ OLDU

Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Vergi̇ Di̇li̇mleri̇ İle Yemek Ve Yol Yardimi İsti̇sna Tutarlari Belli̇ Oldu

324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer olarak yayımlanırken 2024 yılında uygulanacak vergi dilimleri ile yemek bedeli ve yol yardımı istisna tutarları ile engellilik indirimi tutarları belli oldu.

324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili kısımları şu şekildedir;

2024 Vergi Dilimleri (Ücret Kazançları İçin)
110.000 TL’ye kadar %15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası %27
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası %35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası %40


Engellilik İndirimi
d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

  • Birinci derece engelliler için 6.900 TL,
  • İkinci derece engelliler için 4.000 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,

Yemek Bedeli İstisnası
c) 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 170 TL,

Yol Yardımı İstisnası
ç) 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL.

Yukarıdaki tutarlara kadar yapılan yemek ve yol yardımı ödemeleri gelir vergisinden istisnadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…